Viesturieši – lieliski matemātiķi!

Kaut arī mācību gads jau noslēdzies, par dažu matemātikas konkursu laureātiem uzzinām tikai pašās mācību gada beigās, tāpēc mājaslapā ar viņu panākumiem vēl neesam lepojušies.

Visa mācību gada garumā LU Neklātienes matemātikas skolas rīkotajā konkursā “Tik vai… Cik?” piedalās 4. klases skolēni. Konkursa pirmajās trijās kārtās var startēt katrs gribētājs, bet uz pēdējo – ceturto kārtu tiek uzaicināti tikai paši labākie. Šogad tie bija 15 viesturieši, no kuriem sešiem izdevās gūt panākumus 4. kārtā vai arī konkursa kopvērtējumā.

Robertam Ozoliņam (4.b) atzinība 4. kārtā un iegūta 2. vieta kopvērtējumā, Krišjānim Krasovskim (4.c) 2. vieta kopvērtējumā, Paulai Larinovai (4.b) atzinība 4. kārtā un 3. vieta kopvērtējumā, Katei Elīzai Kovaļevskai (4.b) 3. vieta kopvērtējumā, Kārlim Blūmam un Robertam Rudītim (abi 4.b) atzinība kopvērtējumā.

Paldies skolotājai Inetai Krieviņai par skolēnu atbalstīšanu visa mācību gada garumā!

Savukārt, Atklātā matemātikas olimpiāde notika jau 2023.gada 26.novembrī, tajā piedalījās 30 Valmieras Viestura vidusskolas skolēni (5.kl. – 9 skolēni; 6.kl. – 4 skolēni; 7.kl. – 5 skolēni; 8.kl. – 5 skolēni; 9.kl. – 4 skolēni; 10.kl. – 1 skolēns; 11.kl. – 2 skolēni).

Bet tikai 25.maijā LU Zinātņu mājā Rīgā notika A.Liepas neklātienes matemātikas skolas rīkoti konkursu un olimpiāžu laureātu apbalvošanas pasākums, kura ietvaros tika apbalvoti labāko rezultātu (1. – 3.vietas un atzinības) ieguvēji konkursos, kā arī Atklātās matemātikas  olimpiādes laureāti.

VVV 7.a klases skolniece Elīza Veinberga ieguva 3.vietu, 6.b klases skolniece Alise Jaunkalne – atzinību.

Paldies skolotājām Gintai Līrmanei un Ingai Krauklei!

Fotogrāfijās Elīza Veinberga kopā ar olimpiādes rīkotājiem, kā arī konkursa “Tik vai… Cik?” godalgoto vietu ieguvēji.