Viesturskolas absolventu stāsts

Izveidota trīs stāstu sērija – Viesturskolas absolventu stāsts, kur dažādu jomu un dažādu izlaidumu absolventi dalās atmiņās par to, kāpēc izvēlējās šo skolu, ko guvuši sev noderīgu un ko tas devis viņu personīgajai izaugsmei?
 
Paldies absolventiem Baibai Sipeniecei-Gavarei, Zuarguss Zarmass, Inesei Čakstiņai, Jānim Upeniekam, Anetei Berķei, Oskaram Leoskam, Lotāram Zariņam, Agnim Jakubovičam!
Video mākslinieks – Emīls Spunģis
 

Kādēļ izvēlējies VVV

 
Kas bija vērtīgākais, ko ieguvu savai izaugsmei

 
Kāpēc izvēlēties VVV