Viesturskolas saime – čaklākie makulatūras vācēji Vidzemē!

Valmieras Viestura vidusskolā janvārī noslēdzās SIA “ZAAO” organizētā akcija “Dabai labu darīt”. Šogad akcijas ietvaros savācām 17,02 tonnas makulatūras, kas nepārspēti ir lielākais savāktās makulatūras apjoms skolu kategorijā. Makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt” kopumā savāktas 113,3 t makulatūras un 176,5 m3 PET pudeles.

Sakām lielu paldies aktīvākajiem makulatūras vācējiem Viesturskolā:

Keitija Kārkliņa (6.a) – 931 kg,

Monta Peipe (6.c) – 681 kg,

Adele Liepa (1.b) – 634,5 kg,

Sandris Rode (3.a) – 625 kg,

Ralfs Bemberis (3.b) – 411,5 kg

un

skolotāja Agija Kārkliņa – 795,5 kg.

 

Paldies arī visām klasēm, kas piedalījās akcijā!

4.a klase – 1771 kg

3.b klase – 1758 kg

1.b klase – 1299 kg

8.b klase – 1265 kg

6.c klase – 1200 kg

6.a klase – 980 kg

5.c klase – 970 kg

2.b klase – 960 kg

3.a klase – 920 kg

2.a klase – 894 kg

9.b klase – 622 kg

5.b klase – 618,5 kg

7.c klase – 537,5 kg

5.a klase – 519,5 kg

9.a klase – 459,5 kg

6.b klase – 409,5 kg

1.c klase – 385,5 kg

7.b klase – 341 kg

3.c klase – 320,5 kg

4.b klase – 257 kg

8.a klase – 256 kg

4.c klase – 234,5 kg

1.a klase – 199,5 kg

2.c klase – 189,5 kg

7.a klase – 125 kg

9.c klase – 81 kg

Makulatūras akcijas dalībnieku apbalvošana notiks liecību izsniegšanas dienā, 31. maijā.

PALDIES IKVIENAM VIESTURIETIM UN VIŅU ĢIMENĒM PAR DALĪBU AKCIJĀ!