Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā
Agnese Degle
Tālr: 64207590

Festivāls

LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS 

"...UN ES IEŠU UN IEŠU!"

  

N o l i k u m s

 

MĒRĶI

1. Veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību.

2. Motivēt radīt kvalitatīvas un mobilas bērniem un jauniešiem adresētas izrādes.

3. Piedāvāt skatītāju auditorijai dažādu žanru iestudējumus.

4. Sekmēt pieredzes apmaiņu dažādu bērnu un jauniešu teātru kolektīvu starpā.

5.Veicināt skolēnu teātru režisoru profesionālo pilnveidi.

 ORGANIZATORI

Valmieras Viestura vidusskola (turpmāk tekstā - Organizators) sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi un Valsts izglītības un satura centru (VISC).

DALĪBNIEKI UN REPERTUĀRS

Par ikgadējo Latvijas Bērnu un jauniešu teātru festivāla (turpmāk tekstā Festivāls) dalībnieku kļūst  - Organizatoru uzaicināts (pēc iepazīšanās ar saņemto video materiālu) bērnu un jauniešu kolektīvs, kurš iekļautos Festivāla mākslinieciskajā koncepcijā.

Repertuārs netiek ierobežots, tomēr Organizators rekomendē izvēlēties māksliniecisko materiālu, kurš vērsts uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, emocionālā intelekta attīstību, vērtību sistēmas veidošanos un tikumu izkopšanu, kā arī izpratni par Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpu.

Par izvēlētā repertuāra autortiesību un autoratlīdzības ievērošanu atbild kolektīva vadītājs.

NORISES LAIKS UN VIETA

Katra kalendārā gada aprīlis, Valmieras Viestura vidusskola.

Spēles laukumi:

a)    Lielās zāles skatuve 6x10m,

b)    Mazā zāle (bez skatuves) 5x5m.

VĒRTĒŠANA

Festivāla laikā tiek noteikti veiksmīgākie iestudējumi un labākie aktieriskie sniegumi.

Pieteikšanās

Pieteikuma anketu dalībai Festivālā iesniegt līdz 24. martam, sūtot uz e-pastu: vvvspriditis@inbox.lvPieteikumam jāpievieno izrādes video materiāls un afiša.

FINANSĒJUMS­

Festivāla norisi nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldība piešķirtā ikgadējā budžeta ietvaros. Festivāla organizatori papildu izdevumu segšanai paredz dalības maksu no kolektīva:

  • 20 un vairāk  dalībnieku - 20.00 EUR, t.sk. PVN;
  • mazāk kā 20 dalībnieku - 15.00 EUR, t. sk. PVN. 

Norēķini - dalības maksa, ēdināšanas pakalpojumi – jāveic ar pārskaitījumu.

KONTAKTI:

Valmieras Viestura vidusskola, Viestura aleja 3, Valmiera, LV 4201,

e - pasts: vvvspriditis@inbox.lv ; skolas fakss: 64207592

Roberts Segliņš – Skolēnu teātra „Sprīdītis” režisors, tālr. 29117692

Agnese Lutce - Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietniece, tālr. 64207590, 29385308

Dace Jurka- VISC Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente, tālr.29179179

Rekvizīti norēķiniem

Dalības maksa: 

Valmieras pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV 4201

Reģistrācijas Nr. LV 90000043403

Banka SEB banka

Kods UNLALV2X

Konta Nr. LV94UNLA0018000142255

Ēdināšanas pakalpojumi:

SIA “Kantīne B”

Juridiskā adrese: Bastiona iela 24, Valmiera, LV 4201

Nodokļu maksātāja Nr. LV 44102004917

Banka: Swedbank A/S

Kods: HABALV22

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

 

 Lejuplādēt pieteikuma anketu šeit.   

***