Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Festivāls

 

Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde –

XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!”

Latvijas valsts 100 gadei

 

NOLIKUMS

 

MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Veicināt bērnu un jauniešu talanta, prasmju un spēju izkopšanu teātra mākslas jomā.

2. Nodrošināt skolēnu teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.

3. Rosināt skolu teātrus tuvāk iepazīt latviešu dramaturgu darbus.

4. Apzināt un vērtēt skolēnu teātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, sekmējot katra teātra māksliniecisko izaugsmi un snieguma kvalitāti un veicinot pieredzes apmaiņu un labās prakses piemēru popularizēšanu.

 

ORGANIZATORI

Valmieras pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), Valmieras drāmas teātri, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības un kultūras iestādēm,

 

DALĪBNIEKI

Latvijas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru kolektīvi, teātra pulciņi, studijas (turpmāk – teātri), kā arī kolektīvi no Lietuvas un Igaunijas.

Dalībnieki ir atbildīgi par autortiesību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto. 

 

NORISE

1.posms - Teātra izrāžu sagatavošana un izvērtēšana skolās, novados un reģionos – līdz 2018.gada 26.martam.  

2.posms - Izrāžu parāde:

2018.gada 20.aprīlī Valmieras drāmas teātrī,

2018.gada 21.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā.

 

PIETEIKŠANĀS

Līdz 2018.gada 28.martam VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Dacei Jurkai uz e-pasta adresi dace.jurka@visc.gov.lv tiek nosūtīta pieteikuma anketa (pielikums) un video (mazo formu darbi līdz 30 min, lielās izrādes līdz 1h 30 min).

 

VĒRTĒŠANA

            Teātra izrāžu sniegumu vērtē VISC izveidota žūrija 6 cilvēku sastāvā pēc šādiem kritērijiem:

- dramaturģiskā materiāla izvēle (materiāla kvalitāte, materiāla atbilstība skolēnu vecumposmam un aktieru sastāvam);

- režisora darbs (režisora ieceres mākslinieciskā realizācija, darbs ar aktieriem);

- aktieru darbs ( organiska darbošanās, skaidra dikcija, kontakts ar klausītāju un skatuves partneri);

- audiovizuālais noformējums (scenogrāfija, kostīmi, mūzika, komponentu atbilstība izvēlētā materiāla un iestudējuma stilistikai);

- izrādes koptēls.

 

            Viens žūrijas loceklis katram iestudējumam maksimāli var piešķirt 30 punktus.

Katru kritēriju žūrija vērtē atsevišķi, piešķirot 0 – 10 punktus.

                        - izcili- 10;                              - apmierinoši- 4;

                        - teicami- 9;                             - vāji- 3;

                        - ļoti labi- 8;                            - ļoti vāji – 2;

                        - labi- 7;                                  - ļoti, ļoti vāji -1;

                        - gandrīz labi-6;                       - neatbilst kritērijiem-0

                        - viduvēji- 5;

Vērtējums tiek iegūts, saskaitot visu žūrijas locekļu piešķirtos punktus un to kopējo summu dalot ar žūrijas locekļu skaitu.

 

FINANSĒŠANA

            No valsts budžeta 42.03 apakšprogrammas “Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” daļēji finansē māksliniecisko un tehnisko nodrošinājumu un balvu iegādi.

Dalībnieku piedalīšanos izrāžu parādē finansē pašvaldība vai iestāde, kuru dalībnieki pārstāv. Dalībnieku transporta izdevumus un ēdināšanu finansē pašvaldības, pašvaldību izglītības pārvaldes. Pasākuma organizatori var noteikt kolektīviem dalības maksu līdz 20 EUR.

 

PROJEKTA VADĪTĀJI

            VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179, e-pasts dace.jurka@visc.gov.lv

            Roberts Segliņš – Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu tautas teātra “Sprīdītis“ režisors, festivāla mākslinieciskais vadītājs, e-pasts: vvvspriditis@inbox.lv

Sanita Loze – Valmieras Jaunatnes centra “VINDA” direktore, festivāla organizatoriskā vadība, e- pasts: sanita.loze@valmiera.edu.lv


 Lejuplādēt pieteikuma anketu šeit.   

***