trešdiena, 2023. gada 5. aprīlis

trešdiena, 2023. gada 5. aprīlis

Stundās nav: I.Aizupiete, G.Grīva (no plkst.15.00), I.Jansone, G.Līrmane, I.Miglava, Ī.Ozola, A.Upīte-Markuse, E.Vilne, V.Zariņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Angļu valoda_1114.Kabineta maiņaD.Cinīte
2.a1.Latviešu valoda137.AG.Baltā
2.Klases stunda137.Mūzikas stunda atceltaAI.Zūle-Kaibe
3.Matemātika137.AA.Bērziņa
4.Dabaszinības137.AV.Fleminga
2.b6.Sociālās zinības236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
2.c1.Latviešu valoda235.PA.Bērziņa
3.a1.Klases stunda336.Sporta stunda pārcelta uz 3.stundas laikuAI.Zūle-Kaibe, M.Goba
2.Latviešu valoda336.AV.Fleminga
3.Sports un veselība->M.Goba
4.Angļu valoda336./339.V.Šmite / A.Rastene
5.Dizains un tehnoloģijas336.I.Upīte
3.c1.Sports un veselība->M.Goba, I.Krieviņa
2.Latviešu valoda332.Kabineta maiņaI.Krieviņa
3.Latviešu valoda338.Sporta stunda pārcelta uz 1.stundas laiku->I.Krieviņa, M.Goba
4.a5.Klases stunda205.Mūzikas stunda atcelta; Mainīts kabinetsPL.Vanaga
4.b3.Sociālās zinības un vēsture115.Mūzikas stunda atcelta->L.Gredzena
4.Latviešu valodaStundas laiks: 11.10-11.50A.Lūsiņa
5.Latviešu valodaStundas laiks: 12.10-12.50A.Lūsiņa
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Sociālās zinības un vēsture115.Stunda pārcelta uz 3.stundas laikuL.Gredzena
4.c4.Klases stunda205.Mūzikas stunda atcelta; Mainīts kabinetsPL.Vanaga
5.a1.Matemātika237.Stunda pārcelta uz 03.04.2023.A.Kārkliņa
4.Literatūra139.Mūzikas stunda atcelta->I.Baranova
6.Literatūra139.Literatūras stunda pārcelta uz 4.st. laiku->I.Baranova
5.b1.Mūzika205.Mūzikas stunda atcelta
6.a1.Matemātika237.Sociālo zinību stunda atcelta->A.Kārkliņa
2.Latviešu valoda139.Sociālo zinību stunda atceltaPI.Baranova
6.Matemātika237.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuA.Kārkliņa
6.bMainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.Krievu valoda_2402.Sociālo zinību stunda atcelta;

mainīts stundas laiks: 12.20-13.00

->I.Tuņķele
6.Sociālās zinības un vēsture114.Sociālo zinību stunda atcelta
7.Krievu valoda_2401.Krievu valodas stunda pārcleta uz 5.st.laikuI.Tuņķele
6.c1.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda pārcelta uz 4.st.laikuI.Tuņķele
3.Sports un veselībaSociālo zinību stunda atceltaA.Jākobsons
4.Krievu valoda401.Sociālo zinību stunda atcelta->I.Tuņķele
6.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Jākobsons
7.a2.Bioloģija210.Konkurss “Pretī pavasarim”M.Liepiņa
6.Matemātika303.Stunda visai klasei kopā; plānots pārbaudes darbsA+V.Šulte
7.Matemātika_1303.1.grupai (pie sk.G.Līrmanes) stunda atcelta; 4.grupai (pie sk.V.Šultes) stunda notiek.V.Šulte
7.b3.Bioloģija210.Konkurss “Pretī pavasarim”M.Liepiņa
6.Matemātika301.Stunda visai klasei kopā; plānots pārbaudes darbsA+I.Kraukle
7.Matemātika_4303.mainīts kabinets (7.st. Mat_1 pie sk.I.Kraukles; Mat_4 pie sk.V.Šultes)V.Šulte
7.c5.Bioloģija210.Konkurss “Pretī pavasarim”M.Liepiņa
6.Matemātika302.Stunda visai klasei kopā; plānots pārbaudes darbsA+I.Kraukle
7.Matemātika_4303.mainīts kabinets (7.st. Mat_1 pie sk.I.Kraukles; Mat_4 pie sk.V.Šultes)V.Šulte
8.a3.Krievu valoda404.Sporta stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale, A.Jākobsons
6.Sports un veselībaVizuālās mākslas stunda atceltaA.Jākobsons
7.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 3.st.laikuI.Daugaviete-Kravale
8.b1.Bioloģija205.Kabineta maiņaS.Allika
2.Sociālās zinības203.Mūzikas stunda atceltaPL.Vikse
9.a2.Sociālās zinības203.pašvadīts mācību process->L.Vikse
3.Matemātika_3303.3.grupai (pie G.Līrmanes) atcelta
4.Sociālās zinības203.Literatūras stunda pārcelta uz 29.03.2023.P*L.Vikse
8.Datorika_2202.pašvadīts mācību process
9.b3.Matemātika_3303.3.grupai (pie G.Līrmanes) atcelta
9.c3.Matemātika_3303.3.grupai (pie G.Līrmanes) atcelta
10.b4.Bioloģija113.Matemātikas stunda atceltaPS.Allika
5.Angļu valoda403.Matemātikas stunda atceltaPI.Barce
5.Angļu valoda303.Matemātikas stunda atceltaPD.Trēziņš
6.Latviešu valoda204.Stunda atcelta
7.Kultūras pamati014.Stunda atcelta
11.a1.Izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā I402.1.daļa: 08.30-09.50
starpbrīdis: 09.50-10.10
2.daļa: 10.10-12.10
(ierašanās skolā plkst.08.20)
I.Segliņa
2.402.S.Allika
3.402.S.Allika
4.402.I.Daugaviete-Kravale
11.b1.Izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā I206.1.daļa: 08.30-09.50
starpbrīdis: 09.50-10.10
2.daļa: 10.10-12.10
(ierašanās skolā plkst.08.20)
M.Tiltiņa
2.206.I.Barce
3.206.I.Grāvīte
4.206.I.Grabe
12.a1.-2.Fizika I113.Kabineta maiņaA.Millers1.Skolas olimpiāde matemātikā 3.klasēm338.I.Krieviņa
2.338.G.Gaile