TREŠDIENA, 2020.gada 15.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 15.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, L.Vikse, I.Miglava (no 7.st.), A.Niedrīte, A.Eiklone

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 3 Mājturība 336.   A D.Stalšāne
4.     Pusdienas pieskata I.Milere A I.Milere
1.c 5. Latviešu valoda 337.   A* S.Niedrīte
2.b 6. Mājturība un Tehnoloģijas 236.   A S.Priede
3.a 3. Matemātika 235. Vizuālās mākslas stunda atcelta;

Matemātikas st.pārcelta no 7.st.

  A.Kārkliņa
4.a 7. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

Stunda ārpus skolas   I.Miglava
Mājturība un tehnoloģijas

(zēni)

  Stunda atcelta   I.Miglava
5.c 7. Matemātika 151. Sporta stunda pārcelta uz ceturtdienu 16.01.2020   I.Kraukle

I.Rams

6.a 4. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231.   A D.Stalšāne
7. Sociālās zinības 231.   A S.Kārkliņa
6.b 8. Latviešu valoda 138. Stunda atcelta    
6.c 7. Klases stunda 331. Latviešu valodas st.atcelta P I.Mēduma-Bāliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 4. Latviešu valoda 18.   A A.Upīte
5. Literatūra 18.   A Z.Švēde
7.b 3. Latviešu valoda 15. Sociālo zinību stunda atcelta P M.Tiltiņa
7. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda atcelta    
8. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14. Stunda atcelta    
9.b 3. Latviešu valoda 312. Literatūras st.pārcelta uz piektdienu (17.01.2020.) A A.Upīte
10.a 5. Latviešu valoda 8.   A A.Upīte
10.b 8. Matemātika 213. Stunda atcelta

(tika pārcelta uz 10.01)

  G.Līrmane