TREŠDIENA, 2020.gada 15.janvāris

Stundu izmaiņas

TREŠDIENA, 2020.gada 15.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, L.Vikse, I.Miglava (no 7.st.), A.Niedrīte, A.Eiklone

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3Mājturība336. AD.Stalšāne
4.  Pusdienas pieskata I.MilereAI.Milere
1.c5.Latviešu valoda337. A*S.Niedrīte
2.b6.Mājturība un Tehnoloģijas236. AS.Priede
3.a3.Matemātika235.Vizuālās mākslas stunda atcelta;

Matemātikas st.pārcelta no 7.st.

 A.Kārkliņa
4.a7.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

Stunda ārpus skolas I.Miglava
Mājturība un tehnoloģijas

(zēni)

 Stunda atcelta I.Miglava
5.c7.Matemātika151.Sporta stunda pārcelta uz ceturtdienu 16.01.2020 I.Kraukle

I.Rams

6.a4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

231. AD.Stalšāne
7.Sociālās zinības231. AS.Kārkliņa
6.b8.Latviešu valoda138.Stunda atcelta  
6.c7.Klases stunda331.Latviešu valodas st.atceltaPI.Mēduma-Bāliņa
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a4.Latviešu valoda18. AA.Upīte
5.Literatūra18. AZ.Švēde
7.b3.Latviešu valoda15.Sociālo zinību stunda atceltaPM.Tiltiņa
7.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda atcelta  
8.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

14.Stunda atcelta  
9.b3.Latviešu valoda312.Literatūras st.pārcelta uz piektdienu (17.01.2020.)AA.Upīte
10.a5.Latviešu valoda8. AA.Upīte
10.b8.Matemātika213.Stunda atcelta

(tika pārcelta uz 10.01)

 G.Līrmane