PIEKTDIENA, 2020.gada 17.janvāris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2020.gada 17.janvāris

Stundās nav: D.Stalšāne, S.Kārkliņa, L.Vikse, A.Eiklone, A.Niedrīte, L.Liepa

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab:

  • 14.00-15.00 – D.Cinīte
  • 15.00 – 17.00 – S.Niedrīte
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 1. Latviešu valoda 337.   A* S.Niedrīte
2.a 1. Latviešu valoda 137.   A* V.Zariņa
2. Latviešu valoda 137.   A* V.Zariņa
2.b 2. Latviešu valoda 236.   A* S.Priede
3. Latviešu valoda 236.   A* S.Priede
4. Sociālās zinības 236.   A S.Priede
6.a 5. Angļu valoda

(V.Šmite)

231. Latviešu valodas st.atcelta A V.Šmite
5. Angļu valoda

(S.Švalbe)

339. Latviešu valodas st.atcelta A S.Švalbe
7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.b 1. Sociālās zinības 331. Stunda pārcelta uz 3.st. V.Mauriņa
3. Sociālās zinības 331. Latviešu valodas st.atcelta   V.Mauriņa
7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.c 3. Latviešu valoda 140. Sociālo zinību stunda pārcelta uz 5.st   Informācija sekos
5. Sociālās zinības 140. Latviešu valodas stunda atcelta   V.Mauriņa
7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 7. Latviešu valoda 18.   A A.Upīte
7.a 2. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A I.Kraukle
3. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
4. Literatūra 14.   A G.Kalvīte
5. Literatūra 14.   A G.Kalvīte
7.b 2. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A I.Kraukle
3. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
8.abc 1. Matemātika

(L.Liepa)

7.   A I.Kraukle
9.a 4. Matemātika 314.   A I.Segliņa
5. Matemātika 314.   A Dz.Grava
9.b 8. Latviešu valoda 312.   A A.Upīte
9. Latviešu valoda 312. Stunda atcelta  
12.a 1. Tehniskā grafika Stunda atcelta    
2. Tehniskā grafika Stunda atcelta    
12.b 1. Tehniskā grafika Stunda atcelta  
2. Tehniskā grafika Stunda atcelta    
7. Latvijas un pasaules vēsture 8. Stunda pārcelta no 8.st.   I.Grāvīte
8. Latvijas un pasaules vēsture 8. St.pārcelta uz 7.st. I.Grāvīte
12.c 1. Tehniskā grafika Stunda atcelta  
2. Tehniskā grafika Stunda atcelta