trešdiena, 2023. gada 11. oktobris

trešdiena, 2023. gada 11. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, S.Allika (no 7.st.), I.Segliņa, L.Drande (no 6.st), Ī.Ozola (no 6.st.), I.Grāvīte (no 6.st), A.Upīte-Markuse, I.Upīte, I.Tuņķele (no 7.st.), M.Tiltiņa (no 6.st.). R.Segliņš, L.Gredzena (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Vizuālā māksla336.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valoda336.AD.Jaunbērziņa
4.Matemātika336.AD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda (F.)336.AD.Jaunbērziņa
6.336.Pagarinātā dienas grupaAD.Jaunbērziņa
5.b6.Sociālās zinības un vēsture115.Stunda atcelta
6.b1.Angļu valoda_1.grupa010.Stunda pārcelta uz 06.10.2023.D.Cinīte
6.c6.Angļu valoda011.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Liepiņa
7.Angļu valoda011.Stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Liepiņa
7.c1.Vizuālā māksla014.Stunda pārcelta uz 10.10.2023.Ī.Ozola
7.Krievu valoda401.Stunda atcelta
8.b

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.40-13.10

6.Vizuālā māksla014.Vizuālā māksla stunda atcelta
9.a4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas st. 1.grupai pie skolotājas I.Segliņas atcelta
9.b4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas st. 1.grupai pie skolotājas I.Segliņas atcelta
no 7.Klase ārpus skolasS.Allika, I.Grāvīte
9.c4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas st. 1.grupai pie skolotājas I.Segliņas atcelta
10.a5.Ķīmija304.Matemātikas stunda atceltaS.Allika
10.b1.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 6.st.laikuI.Rams
6.Klases stunda304.Matemātikas stunda atcelta->I.Rams
7.Matemātika I304.Matemātikas stunda atcelta
11.bno 1.-9.Klase ārpus skolasA.Upīte- Markuse, I.Upīte, I.Grabe, S.Krumholce, A.Lozda, E.Švēde, A.Jākobsons, S.Allika
12.b2.Matemātika II304.Matemātikas stunda atcelta
3.Matemātika II304.Matemātikas stunda atcelta
6.Soziālās zinātnes II110.Soziālo zinātņu stunda atcelta