otrdiena, 2023.gada 28.novembris

otrdiena, 2023.gada 28.novembris

Stundās nav: G.Grīva, L.Gredzena, Z.Gailīte, V.Šmite, S.Allika, G.Baltā, L.Aizkalniete (no plkst. 14:40), I.Glužģe (no 2.st.), M.Goba (1.-7.st.), K.Antons (no 5.st.), L.Vanaga, I.Grāvīte (5.-6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Matemātika133.AD.Jaunbērziņa
2.Angļu valoda133.Angļu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+D.Cinīte
4.Klases stunda133.AD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda133.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa133.AD.Jaunbērziņa
3.b3.Dizains un Tehnoloģijas236.Sports un veselība stunda atcelta, Dizains un Tehnoloģijas stunda pārcelta no 7.stundas->S.Priede
4.Sports un veselībaSports un veselība stunda pie sk.M.Gobas atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->Z.Larinova
7.Dizains un TehnoloģijasDizains un Tehnoloģijas stunda pārcelta uz 3.stundu->S.Priede
4.a2.Latviešu valoda401.Sports un veselība stunda atceltaPI.Baranova
4.b1.Literatūra (F.)110.Sports un veselība stunda atcelta, Literatūra (F.) stunda pārcelta no ceturtdienas 30.11.2023.P*I.Baranova
4.Angļu valoda_1.grupa232.AA.Rastene
4.c4.Matemātika203.Sports un veselība stunda atceltaPI.Krieviņa
5.Teātra māksla305.Klases stunda atcelta, Teātra māksla pārcelta no 6.stundas->U.Točs
6.Latviešu valoda109.Teātra māksla stunda pārcelta uz 5.stundu, Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.stundas->I.Baranova
7.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 6.stundu->I.Baranova
5.a3.Latviešu valoda115.Sociālās zinības un vēsture stunda nenotiekPA.Upīte-Markuse
5.Klases stunda115.AA.Upīte-Markuse
7.a7.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
7.c0.Vācu valoda_1.grupa401.Vācu valoda 1.grupai stunda pārcelta no 7.stundas->E.Groševa
5.-7.Klase ārpus skolasLatvijas un pasaules vēsture pārcelta no piektdienas 01.12.2023.I.Grāvīte, K.Antons, L.Vanaga
5.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz piektdienu 01.12.2023.I.Kraukle
7.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda 1.grupai stunda pārcelta uz 0.stundu->E.Groševa
7.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai atceltaI.Tuņķele
7.b2.Angļu valoda211.Angļu valoda notiek abām grupām kopāI.Barce
8.c1.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
9.a1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
7.-8.DatorikaDatorika notika 27.11.2023.G.Grīva
9.b1.-2.Datorika_2.grupaDatorika_2.grupai stunda pie sk.G.Grīvas atcelta
5.Ģeogrāfija301.Bioloģijas stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no trešdienas 29.11.2023.P*S.Balode
6.Bioloģija113.Klases stunda atceltaPM.Liepiņa
7.Bioloģija210.AM.Liepiņa
8.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_3.grupai stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
9.c7.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai pie sk.V.Šmites atcelta
10.a2.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
3.Angļu valoda211.Angļu valoda notiek abām grupām kopāI.Barce
10.b6.Programmēšana I_1.grupa202.Pašvadīts mācību process
11.b4.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_3.grupai stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
7.Latviešu valoda I204.Klases stunda notika 24.11.2023.P*A.Upīte-Markuse
8.-9.Bioloģija210.AM.Liepiņa
12.a3.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_3.grupai stunda pie I.Daugavietes-Kravales atcelta