ceturtdiena, 2023.gada 7.decembris (papildināts)

ceturtdiena, 2023.gada 7.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, S.Krumholce, I.Tuņķele, G.Grīva, K.Antone, A.Bērziņa, E.Švēde, G.Gaile, A.Zaļaiskalne, U.Ābeltiņš, E.Groševa, L.Aizkalniete (no 7.st.), L.Gredzena, I.Jansone

5.-9.klašu KORIS NENOTIEK

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Latviešu valoda332.AS.Niedrīte
2.Latviešu valoda332.AZ.Gailīte
3.Dabaszinības332.AZ.Gailīte
6. Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c2.Dizains un Tehnoloģijas338.AI.Upīte
3.Dizains un Tehnoloģijas338.AI.Upīte
5.Latviešu valoda338.AA.Upīte-Markuse
6.Pagarinātā dienas grupa338.AI.Upīte
2.a0.Sports un veselība (F.)Sports un veselība (F.) stunda nenotiek
1.Matemātika133.Sports un veselība stunda nenotiekPG.Baltā
2.b1.Dizains un Tehnoloģijas138.AB.Sakne-Klovāne
3.Latviešu valoda138.AA.Upīte-Markuse
4.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika (F.)138.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
2.c5.Sports un veselībaAI.Rams
3.a1.Angļu valoda137.Angļu valoda notiek abām grupām kopāAI.Liepiņa
3.b3.Angļu valoda236.Angļu valoda notiek abām grupām kopāAI.Liepiņa
3.c1.Dizains un Tehnoloģijas235.AV.Zariņa
4.Sociālās zinības235.AS.Priede
5.Dabazinības235.AI.Krieviņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a4.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Zūle-Kaibe
4.b2.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
4.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta no 06.12.2023., Dabaszinības notika 06.12.2023.P*I.Krieviņa
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
5.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
3.Krievu valoda_3.grupa402.Krievu valoda_3.grupai stunda pie I.Tuņķeles pārcelta no 6.stundasAI.Daugaviete-Kravale, L.Trauliņa
3.Klases stunda401.Karjeras nodarbība (tiem, kam nenotiek Krievu valoda), Dabaszinības stunda pārcelta uz 5.stunduAL.Vanaga, L.Trauliņa
4.Matemātika301.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 08.12.2023.P*A.Kārkliņa
5.Dabaszinības115.Sociālās zinības un vēstures stunda atcelta, Dabaszinības stunda pārcelta no 3.stundas->L.Trauliņa
6.Vācu valoda_1.grupa un Krievu valoda_3.grupaiVācu valoda_1.grupai stunda atcelta, Krievu valoda_3.grupai stunda pie I.Tuņķeles pārcelta uz 3.stundu->I.Daugaviete-Kravale
5.b2.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Zūle-Kaibe
3.Sports un veselība (F.)Mūzikas stunda atcelta, Sports un veselība (F.) stunda pārcelta no piektdienas 08.12.2023.P*Z.Larinova
6.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
6.Krievu valoda_3.grupa401.AI.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
5.c1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu->A.Lūsiņa
3.Matemātika204.Sports un veselība stunda atcelta->A.Lūsiņa
5.Klases stunda014.Vizuālā māksla stunda atceltaPA.Lūsiņa
6.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
6.Krievu valoda_3.grupa401.AI.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa
6.a1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
6.b5.Klases stunda112.Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte
7.a7.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
7.b7.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
7.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda notiek abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
7.c3.Sociālās zinības115.AU.Jansons
6.Inženierzinības206.Ģeogrāfijas stunda notika 30.11.2023.PL.Trauliņa, S.Balode
7.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
8.a7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atceltaL.Aizkalniete
8.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
8.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta
8.b2.Bioloģija112.Mūzikas stunda atcelta, Bioloģijas stunda pārcelta no pirmdienas 11.12.2023.P*M.Liepiņa
7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atceltaL.Aizkalniete
8.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
8.c4.Fizika302.Mūzikas stunda atceltaPV.Šulte
7.Matemātika_3.grupaMatemātika_3.grupai stunda pie sk.L.Aizkalnietes atceltaL.Aizkalniete
8.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
9.a4.Sports un veselībaAngļu valoda_1.grupai pie sk.A.Rastenes atcelta, Datorika_2.grupai pie sk.G.Grīvas atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas->I.Rams
5.Klases stunda114.Angļu valoda_1.grupai pie sk.A.Rastenes atcelta, Datorika_2.grupai pie sk.G.Grīvas atceltaPG.Kalvīte
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Rams
9.b1.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
1.Krievu valoda_2.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta
2.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Rams
3.Sports un veselībaVizuālā māksla stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 2.stundas->I.Rams
4.Sports un veselībaVizuālā māksla stunda atceltaPI.Rams
7.-8.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
9.c1.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
10.a2.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
2.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valoda_2.grupai pie sk.I.Daugavietes-Kravales – Kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
4.Literatūra109.Dizains un Tehnoloģijas
8.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Lancmane
10.b1.FizikaFizikas stunda notika 05.12.2023.V.Šulte
2.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
2.Krievu valoda_2.grupa402.Krievu valoda_2.grupai pie sk.I.Tuņķeles – Kabineta maiņaAI.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma -Bāliņa
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.-8.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaPašvadīts mācību process
7.-8.Programmēšana_1.grupaProgrammēšana_1.grupai stunda pie sk.G.Grīvas atcelta
11.a5.Dizains un Tehnoloģijas I402.Vācu valoda_1.grupai stunda atcelta, Krievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta, Dizains un Tehnoloģijas stunda pārcelta uz 5.stundu->D.Stalšāne
6.Teātra māksla I306.Dizains un Tehnoloģijas_1.grupai un 2.grupai stundas atceltas, Teātra māksla stunda pārcelta no 7.stundas->R.Segliņš
7.Bioloģija I303.Bioloģijas stunda pārcelta no 8.stundas, Teātra māksla stunda pārcelta uz 6.stundu->M.Liepiņa
8.Bioloģija IBioloģijas stunda pārcelta uz 7.stundu->M.Liepiņa
9.Dizains un Tehnoloģijas IDizains un Tehnoloģijas I stunda pie sk.D.Stalšānes parcelta uz 5.stundu->D.Stalšāne
11.b2.Sports un veselībaA+Z.Larinova
4.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
7.Publiskā uzstāšanās204.Kultūras pamati stunda atcelta, Publiskā uzstāšanās stunda pārcelta no 9.stundas->A.Lozda
8.Kultūras pamatiKultūras pamati stunda atcelta
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās stunda pārcelta uz 7.stundu->A.Lozda
12.a2.Kultūra un Māksla IIKultūra un Māksla II stunda atcelta
4.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
9.Digitālais dizainsPašvadīts mācību process
12.b4.Vācu valoda_1.grupaVācu valoda_1.grupai stunda atcelta
4.Krievu valoda_3.grupaKrievu valoda_2.grupai stunda pie I.Tuņķeles atcelta
9.Digitālais dizainsPašvadīts mācību process