piektdiena, 2023.gada 15.decembris (papildināts)

piektdiena, 2023.gada 15.decembris (papildināts)

Stundās nav: A.Rastene, Ī.Ozola, A.Bērziņa, G.Gaile, S.Balode, I.Grāvīte, S.Krumholce, S.Gaile, D.Trēziņš, I.Jansone (2.-9.st.), I.Aizupiete (2.-9.st.), A.Lūsiņa, A.Kārkliņa (2.-4.st.), D.Stalšāne, V.Fleminga

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Matemātika332.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda332.AZ.Gailīte
3.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
4.Sports un veselībaVOCAZ.Gailīte
5.Sociālās zinības332.AZ.Gailīte
6.Pagarinātā dienas grupa332.AZ.Gailīte
1.c3.Vizuālā māksla338.Mūzikas stunda atceltaPK.Antone
2.a1.-3.2.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasG.Baltā
2.b1.-3.2.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasA.Zaļaiskalne
2.c1.-3.2.klašu Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zālePēc mēģinājuma mācību stundas atceltasS.Niedrīte
3.a5.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleV.Zariņa
3.b4.Latviešu valoda236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
6.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleS.Priede
3.c2.Matemātika235.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
4.Ziemassvētku koncerta mēģinājumsLielā zāleAD.Jaunbērziņa
5.Latviešu valoda235.Mūzikas stunda atceltaAD.Jaunbērziņa
4.a2.-4.Klase ārpus skolas
4.b0.Sporta fakultatīvs (F.)->M.Goba
2.Sporta fakultatīvs (F.)Mūzikas stunda atcelta->M.Goba
4.c1.MūzikaMūzikas stunda atcelta
5.b3.Sociālās zinības un vēsture115.Latviešu valodas stunda atcelta, Sociālās zinības un vēsture stunda pārcelta no 20.12.2023.P*L.Gredzena
5.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, I.Jansone, L.Gredzena, A.Dubulte
6.a1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valoda_1.grupai stunda pie sk.D.Cinītes pārcelta uz 3.stundu->D.Cinīte
Angļu valoda_2.grupaAngļu valoda_2.grupai pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta
2.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
3.Angļu valoda_1.grupa401.Matemātikas stunda atcelta, Angļu valoda_1.grupai stunda pie sk.D.Cinītes pārcelta uz 3.stundu->D.Cinīte
6.b2.Matemātika301.Angļu valoda_2.grupai pie sk. D.Trēziņa stunda atcelta, Datorika_1.grupai stunda pārcelta uz 6.stundu, Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundas->I.Kraukle
4.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->A.Jākobsons
6.Datorika_1.grupa201.Datorika_1.grupai stunda pārcelta uz 6.stundu, Sports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Dubulte
6.c6.DabaszinībasDabaszinības stunda notika 11.12.2023.M.Liepiņa
7.a1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt E-klasē
7.b1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt E-klasē
7.c1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt E-klasē
8.a5.Latviešu valodaMūzikas stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 18.12.2023.P*M.Tiltiņa
9.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Rams
2.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 1.stundas->I.Rams
5.-6.Latvijas un pasaules vestureLatvijas un pasaules vesture stunda notika 11.12.2023.I.Grāvīte
9.b3.Datorika_1.grupa204.Kabineta maiņaG.Grīva
3.Datorika_2.grupa204.Angļu valoda_2.grupai pie sk.D.Trēziņa stunda atcelta, Notiek Datorikas konsultācijaG.Grīva
4.204.G.Grīva
9.c4.Klases stunda301.Mūzikas stunda atceltaI.Kraukle
10.b3.Ģeogrāfija206.Stundu secības maiņa->L.Bērtulsone
4.Matemātika304.Stundu secības maiņa->I.Segliņa
11.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 4.stundu->L.Bērtulsone
2.-3.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stundas atceltas
4.Ģeogrāfija206.Dizains un tehnoloģijas stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 1.stundas->L.Bērtulsone
11.b1.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 5.stundas->L.Bērtulsone
3.Matemātika304.Stundu secības maiņa->I.Segliņa
4.Latviešu valoda104.Stundu secības maiņa->A.Upīte-Markuse
5.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 1.stundu->L.Bērtulsone
12.a1.-2.Dizains un Tehnoloģijas IIDizains un Tehnoloģijas II stundas atceltas
12.b1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt E-klasē
8.-9.1.Olimpiāde202.8.-9.klašu latviešu valodas olimpiādeA.Upīte-Markuse
8.-9.2.Olimpiāde202.8.-9.klašu latviešu valodas olimpiādeA.Upīte-Markuse
8.-9.3.Olimpiāde202.8.-9.klašu latviešu valodas olimpiādeA.Upīte-Markuse