trešdiena, 2020. gada 23. septembris

trešdiena, 2020. gada 23. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Rams, D.Stalšāne, G.Kalvīte, E.Groševa
6.a – klases ekskursija – visa diena (G.Kalvīte, E.Groševa)
Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.uz VOC pavada Z.Gailīte un L.Trauliņa
2.SportsVOCuz VOC pavada Z.Gailīte un L.Trauliņa
3.Angļu valoda133.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
4.Angļu valoda133.papildu stunda visai klasei kopāPI.Liepiņa
5.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
2.c2.uz VOC pavada S.Baumane un L.Trauliņa
3.SportsVOCuz VOC pavada S.Baumane un L.Trauliņa
11.40-14.00pagarinātā dienas grupa klasēAL.Trauliņa
4.a5.Matemātika235.teātra mākslas stunda atceltaPA.Kārkliņa
5.a1.Latviešu valoda110.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stunduM.Tiltiņa
2.Latviešu valoda110.sporta stunda atceltaM.Tiltiņa
5.c3.Mūzika112.matemātika pārcelta uz 5.st.PI.Jansone
5.Matemātika210.sporta stunda atceltaI.Kraukle
6.aKlase ārpus skolasG.Kalvīte, E.Groševa; L.Vikse, I.Jansone, G.Grīva, Z.Neimane, I.Liepiņa
6.b1.Dabaszinības206.sporta stunda atceltaS.Allika
6.Dabaszinības206.stunda pārcelta uz 1.stS.Allika
6.c3.Klases stunda301.sporta stunda atceltaPI.Kraukle
7.a1.Vācu valoda405.stunda atcelta
2.Vācu valoda405.stunda atcelta
4.Sports un veselība034.AL.Vikse
7.b1.Vācu valoda405.stunda atcelta
2.Vācu valoda405.stunda atcelta
6.Klases stunda302.PG.Dance
7.Teātra māksla302.stunda atcelta
7.c1.Vācu valoda405.stunda atcelta
2.Vācu valoda405.stunda atcelta
5.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite
6.Angļu valoda304.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite
7.Sports un veselība034.stunda atcelta
8.a3.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)104.patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliemAI.Ābeltiņa
4.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)104.patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliemAI.Ābeltiņa
5.Vācu valoda405.patstāvīgs darbs pēc sk.E.Groševas materiāliemAA.Upīte
7.Vācu valoda405.stunda atcelta
8.b1.Angļu valoda403.Stunda visai klasei kopāAI.Barce
5.Vācu valoda405.patstāvīgs darbs pēc sk.E.Groševas materiāliemAA.Upīte
7.Vācu valoda405.stunda atcelta
9.a7.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)211.stunda atcelta
8.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)211.stunda atcelta
9.b5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)109.patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliemAZ.Švēde
6.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)109.patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliemAZ.Švēde
10.a6.Vācu valoda405.stunda atcelta
10.b1.Uzņēmējdarbības pamati010.stunda pārcelta uz 2.stI.Grabe
2.Uzņēmējdarbības pamati010.Literatūras stunda atceltaI.Grabe
6.Vācu valoda405.stunda atcelta
11.a3.Dabaszinības (Teātra M)401.Latviešu valodas stunda atceltaA.Millers
4.Krievu valoda401.literatūras stunda atceltaPI.Tuņķele
8.Dabaszinības (Teātra M)401.stunda pārcelta uz 3.st.A.Millers
8.Literatūra (vispārēja)113.Literatūras (grupai) stunda atcelta
11.b8.Matemātikapašvadīts mācību processG.Līrmane
9.Matemātikapašvadīts mācību processG.Līrmane
12.a6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atceltaA.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st.A.Rebinka
12.c6.Matemātika303.Latviešu valodas stunda atceltaA.Rebinka
8.Matemātika303.matemātika pārcelta uz 6.st.A.Rebinka