trešdiena, 2020. gada 23. septembris

trešdiena, 2020. gada 23. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, I.Rams, D.Stalšāne, G.Kalvīte, E.Groševa
6.a – klases ekskursija – visa diena (G.Kalvīte, E.Groševa)
Pagarinātā dienas grupa – Z.Gailīte  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. uz VOC pavada Z.Gailīte un L.Trauliņa
2. Sports VOC uz VOC pavada Z.Gailīte un L.Trauliņa
3. Angļu valoda 133. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
4. Angļu valoda 133. papildu stunda visai klasei kopā P I.Liepiņa
5. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
2.c 2. uz VOC pavada S.Baumane un L.Trauliņa
3. Sports VOC uz VOC pavada S.Baumane un L.Trauliņa
11.40-14.00 pagarinātā dienas grupa klasē A L.Trauliņa
4.a 5. Matemātika 235. teātra mākslas stunda atcelta P A.Kārkliņa
5.a 1. Latviešu valoda 110. Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundu M.Tiltiņa
2. Latviešu valoda 110. sporta stunda atcelta M.Tiltiņa
5.c 3. Mūzika 112. matemātika pārcelta uz 5.st. P I.Jansone
5. Matemātika 210. sporta stunda atcelta I.Kraukle
6.a Klase ārpus skolas G.Kalvīte, E.Groševa; L.Vikse, I.Jansone, G.Grīva, Z.Neimane, I.Liepiņa
6.b 1. Dabaszinības 206. sporta stunda atcelta S.Allika
6. Dabaszinības 206. stunda pārcelta uz 1.st S.Allika
6.c 3. Klases stunda 301. sporta stunda atcelta P I.Kraukle
7.a 1. Vācu valoda 405. stunda atcelta
2. Vācu valoda 405. stunda atcelta
4. Sports un veselība 034. A L.Vikse
7.b 1. Vācu valoda 405. stunda atcelta
2. Vācu valoda 405. stunda atcelta
6. Klases stunda 302. P G.Dance
7. Teātra māksla 302. stunda atcelta
7.c 1. Vācu valoda 405. stunda atcelta
2. Vācu valoda 405. stunda atcelta
5. Angļu valoda 304. Stunda visai klasei kopā A V.Šmite
6. Angļu valoda 304. Stunda visai klasei kopā A V.Šmite
7. Sports un veselība 034. stunda atcelta
8.a 3. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 104. patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliem A I.Ābeltiņa
4. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 104. patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliem A I.Ābeltiņa
5. Vācu valoda 405. patstāvīgs darbs pēc sk.E.Groševas materiāliem A A.Upīte
7. Vācu valoda 405. stunda atcelta
8.b 1. Angļu valoda 403. Stunda visai klasei kopā A I.Barce
5. Vācu valoda 405. patstāvīgs darbs pēc sk.E.Groševas materiāliem A A.Upīte
7. Vācu valoda 405. stunda atcelta
9.a 7. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 211. stunda atcelta
8. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 211. stunda atcelta
9.b 5. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 109. patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliem A Z.Švēde
6. Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) 109. patstāvīgs darbs pēc sk.G.Kalvītes materiāliem A Z.Švēde
10.a 6. Vācu valoda 405. stunda atcelta
10.b 1. Uzņēmējdarbības pamati 010. stunda pārcelta uz 2.st I.Grabe
2. Uzņēmējdarbības pamati 010. Literatūras stunda atcelta I.Grabe
6. Vācu valoda 405. stunda atcelta
11.a 3. Dabaszinības (Teātra M) 401. Latviešu valodas stunda atcelta A.Millers
4. Krievu valoda 401. literatūras stunda atcelta P I.Tuņķele
8. Dabaszinības (Teātra M) 401. stunda pārcelta uz 3.st. A.Millers
8. Literatūra (vispārēja) 113. Literatūras (grupai) stunda atcelta
11.b 8. Matemātika pašvadīts mācību process G.Līrmane
9. Matemātika pašvadīts mācību process G.Līrmane
12.a 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka
12.c 6. Matemātika 303. Latviešu valodas stunda atcelta A.Rebinka
8. Matemātika 303. matemātika pārcelta uz 6.st. A.Rebinka