Mana Latvija

18. novembrī svētku sveicienu Latvijai un skolasbiedriem tradicionāli gatavo jaunākie no teātra klašu skolēniem – desmitie. Šogad, kad daudz lietu notiek neierastā formā, arī 10.a klases sveiciens ir tāds – kā upe, kas no daudzām Latvijas vietām saplūst vienā – Viesturskolā.
Tāda ir mūsu Latvija – katram sava, bet visiem viena! 🇱🇻