pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis

pirmdiena, 2021. gada 26. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, L.Drande

STUNDU IZMAIŅAS

12.b klasei Latvijas Nacionālā teātra izrādes “Svina garša” apmeklējums /tiešsaistē/.
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Matemātika332.PG.Gaile
5.a1.Sociālās zinības110.Stunda pārcelta uz 23.04.2021.A.Kārkliņa
6.Dabaszinības110.Stunda pārcelta uz 23.04.2021.L.Trauliņa
6.a6.Dabaszinības114.Stunda pārcelta uz 23.04.2021. M.Liepiņa
6.c7.Krievu valoda301.Stunda abām grupām (Kv_2 stunda pārcelta no otrdienas)P*I.Tuņķele
8.b4.Literatūra204.secības maiņa A.Upīte, I.Rams
6.Sportssecības maiņa I.Rams, A.Upīte
12.a3.Fizika404.Pašvadīts mācību process attālināti A.Millers
12.b1.-9. tiešsaistemācību stundas atceltas – teātra izrādes apmeklējums I.Lancmane, A.Jākobsons, G.Grīva, U.Jansons, I.Grāvīte, J.Čeksters
12.c1.Krievu valodaattālinātiPašvadīts mācību process attālināti J.Maksimceva
2.DabaszinībasattālinātiPašvadīts mācību process attālināti A.Millers