piektdiena, 2021. gada 8. oktobris

piektdiena, 2021. gada 8. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, A.Gartmane , I.Aizupiete, L.Liepa, A.Niedrīte, A.Jaunzems, E.Groševa, I.Jurka, I.Apine, G.Līrmane, A.Jākobsons, Z.Neimane, G.Kalvīte, L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Klases stunda236.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPS.Priede
3.Matemātika236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
1.c3.Dabaszinības237.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
5.Matemātika237.Mūzikas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.a1.Dabaszinības139.AI.Krieviņa
2.Latviešu valoda139.AI.Upīte
3.Matemātika139.AI.Upīte
4.Dizains un tehnoloģijas139.AI.Upīte
5.Dizains un tehnoloģijas139.AI.Upīte
UI.Upīte
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.Mūzikastunda atcelta
2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a2.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
4.Vizuālā māksla133.AG.Baltā
5.Vizuālā māksla133.AG.Baltā
6.Mājturība un tehnoloģijas133.Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta
3.b1.Mūzikastunda atcelta
3.c1.Vizuālā māksla337.stunda atcelta
2.Matemātika (F)337.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Fakultatīvā nodarbība pārcelta no otrdienas, 05.10.2021P*S.Niedrīte
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.Matemātikapašvadīts mācību processAI.Upīte
6.Dizains un tehnoloģijasstunda atcelta
5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.b1.Dabaszinības010.stunda pārcelta uz 3.stundas laikuL.Trauliņa
2.Sociālās zinības un vēsture010.sporta un veselības stunda atceltaAI.Baranova
3.Dabaszinības010.SzuV stunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa
5.Datorika_2201.Stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
5.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
5.Sports un veselība011.stunda atcelta
6.Datorika_2201.Stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
6.a3.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.SportsAZ.Larinova
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a1.Latviešu valoda114.stunda atcelta
2.Bioloģija114.Latviešu valodas stunda atceltaPM.Liepiņa
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Matemātika210.AA.Rebinka
7.c3.Bioloģija304.latviešu valodas stunda atceltaM.Liepiņa
7.c7.Bioloģijastunda pārcelta uz 3.stundas laikuM.Liepiņa
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Vizuālā māksla211.Latviešu valodas stunda atceltaPĪ.Ozola
5.Latviešu valoda211.informācija sekos
8.b1.Matemātika301.AI.Kraukle
2.Dizains un tehnoloģijas _1.grupa157.stunda abām grupām kopāA+G.Verovkins
3.Angļu valoda 1.grupa301.DuT_1 stunda pie G.Kalvītes atceltaV.Šmite
7.Angļu valoda 1.grupa301.stunda pārcelta uz 3.stundas laikuV.Šmite
7.Datorika_2201.stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Dizains un tehnoloģijas _1.grupa115.AD.Stalšāne
5.Dizains un tehnoloģijas _1.grupa115.AD.Stalšāne
9.a6.Sociālās zinībasstunda atcelta
7.Mājturība un tehnoloģijas_meitenēmstunda atcelta
8.Mājturība un tehnoloģijas_meitenēmstunda atcelta
10.a2.Dizains un tehnoloģijas _2.grupa201.A+G.Grīva
10.b1.Dizains un tehnoloģijas _2.grupa201.DuT stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.Sports un veselībaA+M.Goba, Z.Larinova
11.b1.-9.Klase ārpus skolasG.Līrmane, A.Jākobsons, I.Lancmane, S.Allika, I.Grāvīte, I.Glužģe, M.Goba, Z.Larinova
12.a3.Matemātikamatemātikas stunda atcelta
4.Latviešu valoda401.matemātikas stunda atceltaPA.Lozda
12.b3.Sports405.Sporta stunda pārcelta uz 6.st.laiku;
6.Sportsmatemātikas stunda atceltaAM.Goba

Pagarinātā dienas grupa

AS.Niedrīte