piektdiena, 2022. gada 14. janvāris

piektdiena, 2022. gada 14. janvāris

Stundās nav: M.Goba, E.Ločmele

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b2.Sports un veselībaAZ.Larinova
3.a5.Matemātika (F)133.Sporta fakultatīvā nodarbība atcelta; Matemātikas fakultatīvā nodarbība pārcelta no pirmdienas, 17.01.2022.P*G.Baltā
6.SportsSporta fakultatīvā nodarbība atcelta
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b1.Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Upīte
6.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.a1.Ģeogrāfija301.Kabineta maiņaS.Balode
3.Angļu valoda_1115.Kabineta maiņa – 1.grupai pie V.ŠmitesV.Šmite
5.Fizika211.Mainīts stundas laiks: 12.00-12.40!

Stundu secības maiņa

AU.Ābeltiņš, L.Vikse
6.Latviešu valoda211.Stundu secības maiņaL.Vikse, U.Ābeltiņš
7.FizikaFizikas stunda atcelta
8.b1.Fizika211.Stundu secības un kabineta maiņaAU.Ābeltiņš, V.Šmite
4.Angļu valoda301.Stundu secības maiņaV.Šmite
5.Ķīmija301.Fizikas stunda atcelta;

Ķīmijas stunda pārcelta no pirmdienas, 17.01.2022

P*L.Trauliņa
8.c2.Latviešu valoda115.Fizikas stunda atceltaPS.Kārkliņa
3.Fizika211.Kabineta maiņaAU.Ābeltiņš
9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

10.ab3.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
11.ab7.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
9.a09.45-13.30339.Tiešsaistes fizikas olimpiāde 9., 10.-12.klasēmS.Keiša-Baldone
9.b09.45-13.30107.Tiešsaistes fizikas olimpiāde 9., 10.-12.klasēmI.Apinīte
10.b09.45-13.30108.Tiešsaistes fizikas olimpiāde 9., 10.-12.klasēmD.Mušperte
11.b09.45-13.30404.Tiešsaistes fizikas olimpiāde 9., 10.-12.klasēmK.Antons
12.b09.45-13.30BibliotēkaTiešsaistes fizikas olimpiāde 9., 10.-12.klasēmL.Drande