trešdiena, 2022. gada 9. marts

trešdiena, 2022. gada 9. marts

Stundās nav: D.Stalšāne, A.Rebinka, S.Allika, Z.Neimane, I.Barce, S.Balode, G.Baltā, V.Zariņa, L.Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Latviešu valoda137.AA.Bērziņa
2.Latviešu valoda137.AA.Niedrīte
3.Matemātika137.AS.Priede
4.Vizuālā māksla137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz piektdienuAI.Apinīte
5.Vizuālā māksla137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz piektdienuAI.Apinīte
3.a2.Matemātika133.AA.Dubulte
3.Latviešu valoda (F)133.Dabaszinību stunda atceltaAA.Kārkliņa
4.-5.Sports un veselībaVOCIzglītojamos uz peldētapmācības nodarbību pavada I.UpīteAI.Upīte
4.b2.Matemātika138.Dabaszinību stunda atceltaPI.Kraukle
6.Krievu valoda_1.grupa011.1.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) kabineta maiņaI.Daugaviete-Kravale
5.b1.Literatūra010.Dabaszinību stunda atceltaPI.Baranova
5.c2.Krievu valoda011.AS.Baumane
5.Matemātika011.AI.Ābeltiņa
6.Matemātika011.Matemātika stunda atcelta
6.b1.Sociālās zinības402.secības maiņaL.Drande, I.Baranova
2.Latviešu valoda402.secības maiņaI.Baranova, L.Drande
6.Angļu valoda_2.grupastunda atcelta
6.c1.Literatūra203.Matemātikas stunda atcelta; Literatūras stunda pārcelta no 08.03.2022.P*S.Kārkliņa
2.Literatūra203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 08.03.2022.; Literatūras stunda pārcelta no 08.03.2022.P*S.Kārkliņa
4.Dabaszinības203.dabaszinību stunda atceltaUD.Trēziņš
7.a1.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 03.03.2022.I.Daugaviete-Kravale
5.Inženierzinības114.Stunda atcelta; Pusdienas plkst. 11.20.
6.Inženierzinības114.Stunda atcelta
7.b3.Datorika201./202.Bioloģijas stunda atceltaA+G.Grīva
6.Datorika_1.grupa201.A+G.Grīva
7.Datorika_1.grupa, Datorika_2.grupaStunda abām grupām pārcelta uz 3.stundas laiku
7.c4.Datorika_1.grupa201.A+G.Grīva
5.Datorika_1.grupa201.A+G.Grīva
8.a1.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
2.Matemātika211.Matemātikas stunda atcelta
3. (10.00-10.40)Sports un veselība211.Matemātikas stunda atcelta; mainīts stundas laiksPI.Rams
8.b1.Angļu valoda_1.grupaAngļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 2.stundas laikuV.Šmite
1.Datorika_2.grupaDatorikas stunda atcelta
2.Angļu valoda301.Angļu valodas stunda abām grupām kopāV.Šmite
2.Datorika_1.grupadatorikas stunda atcelta
9.a3.Angļu valoda104.stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
9.b1.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 07.03.2022.A.Upīte-Markuse
6.Matemātika (F)204.Ķīmijas stunda atcelta, Fakultatīvā nodarbība pārcelta no piektdienas, 11.03.2022.P*G.Līrmane
10.a3.Latviešu valoda110.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPM.Tiltiņa
4.Aktiermeistarība110.stunda atcelta
7.Angļu valoda110.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
10.b4.Angļu valoda206.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
11.a1.Angļu valodaAngļu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Glužģe
5.Angļu valoda014.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaI.Glužģe
6.Kultūra un māksla014.Aktiermeistarības stunda atcelta; Kultūras un mākslas stunda pārcelta no ceturtdienas, 10.03.2022.P*Ī.Ozola
11.b1.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 7.stundas laikuG.Līrmane
2.Dizains un tehnoloģijas210.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
7.Matemātika (F)303.Bioloģijas stunda atceltaG.Līrmane
12.a1. (08.10-08.50)Angļu valoda404.A.Ronis
2. (09.00-09.40)Angļu valoda404.A.Ronis
3. (09.50-10.30)Matemātika303.G.Līrmane
12.b1. (08.10-08.50)Angļu valoda303.I.Glužģe
2. (09.00-09.40)Matemātika303.G.Līrmane
3. (09.50-10.30)Latviešu valoda405.I.Lancmane
4.ab1. (08.10-08.50)204.Konkurss-matemātikas olimpiāde “Tik vai… Cik?”L.Vikse