pirmdiena, 2022. gada 28. marts

pirmdiena, 2022. gada 28. marts

Stundās nav: A.Niedrīte, I.Lancmane, G.Grīva

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Matemātika139.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 22.03.2022.P*I.Miglava
3.a6.Mājturība un tehnoloģijas133.Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta
3.b4.Ētika336.AA.Dubulte
3.c5.Sociālās zinības337.AS.Niedrīte
4.b2.Angļu valoda_1.grupa114.Kabineta maiņa (1.grupai pie V.Šmites)V.Šmite
4.c4.Latviešu valoda210.AA.Upīte-Markuse
5.b1.Dabaszinības010.Dabaszinību stunda pārcelta uz 24.03.2022.L.Trauliņa
6.b7.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā (Av_2.grupai pārcelta no otrdienas, 29.04.2022.)
6.c2.Dabaszinības104.Kabineta maiņaL.Trauliņa
3.Matemātika104.Kabineta maiņaA.Rebinka
5.Vēsture104.Kabineta maiņaE.Vilne
6.Vēsture104.Kabineta maiņaE.Vilne
7.Latviešu valoda104.Kabineta maiņaS.Kārkliņa
7.a2.Latviešu valoda114.Literatūras stunda pārcelta uz citu dienuP*L.Vikse
3.Latviešu valoda114.Literatūras stunda pārcelta uz citu dienuP*L.Vikse
7.c5.Latviešu valoda304.Literatūras stunda pārcelta uz citu dienuP*L.Vikse
6.Latviešu valoda304.Literatūras stunda pārcelta uz citu dienuP*L.Vikse
8.b3.Matemātika301.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Segliņa
7.Angļu valoda_2.grupaAngļu valodas stunda pārcelta uz 23.03.2022.V.Šmite
9.a09.00-11.35Valsts pārbaudes darba Latvijas vēsturē – izmēģinājuma darbs203.Ierašanās telpā 08.50! (5.-7.stunda notiek pēc saraksta)S.Allika, I.Mēduma-Bāliņa, S.Kārkliņa
09.00-12.20Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem405.Ierašanās telpā 08.50! (6.-7. stunda notiek pēc saraksta)G.Dance
9.b09.00-11.35Valsts pārbaudes darba Latvijas vēsturē – izmēģinājuma darbs204.Ierašanās telpā 08.50! (5.-7.stunda notiek pēc saraksta)A.Upīte-Markuse, I.Daugaviete-Kravale, G.Līrmane
09.00-12.20Izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem405.Ierašanās telpā 08.50! (6.-7. stunda notiek pēc saraksta)G.Dance
5.Literatūra204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 04.04.2022.P*A.Upīte-Markuse
10.a2.Latviešu valoda110.Fizikas stunda atceltaPM.Tiltiņa, A.Millers
10.b1.Programmēšana202.Programmēšanas stunda atcelta
2.Programmēšana202.Programmēšanas stunda atcelta
11.a1.Latviešu valoda014.Latviešu valodas stunda atcelta
2.Matemātika014.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Segliņa