CETURTDIENA, 2020.gada 03.septembris

CETURTDIENA, 2020.gada 03.septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, Z.Vilciņa
STUNDU IZMAIŅAS
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Sociālās zinības 133.   A I.Jurka
2. Latviešu valoda 133.   A Z.Gailīte
3. Angļu valoda 133. Stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
no 6.st 133. No 6.st. pagarinātā dienas grupa. A A.Gartmane
6.c 6. Latviešu valoda 301. Latviešu valodas st. pārcelta no piektdienas 04.09.2020;

Mūzikas st.pārcelta uz piektdienu 04.09.2020

P* L.Vikse

(I.Jansone)

7.a 6. Angļu valoda

(2.grupa)

115. Stunda atcelta   S.Švalbe
8.a 3. Klases stunda 104. ģeogrāfijas stunda atcelta;

Karjeras atbalsta aktivitāte

 p D.Stalšāne

Z.Vilciņa

4. Klases stunda 104. ģeogrāfijas stunda atcelta;

Karjeras atbalsta aktivitāte

 p D.Stalšāne

Z.Vilciņa

8.b 1. Angļu valoda

(2.grupa)

204. Stunda atcelta   S.Švalbe
2. Angļu valoda

(2.grupa)

204. Stunda atcelta   S.Švalbe
9.b 1. Ģeogrāfija 109. Stunda atcelta   Z.Vilciņa
2. Latviešu valoda 109. Ģeogrāfijas stunda atcelta;

Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.st

M M.Tiltiņa
7. Latviešu valoda 109. St.pārcelta M M.Tiltiņa
11.a 8. Ģeogrāfija 203.     S.Balode
9. Ģeogrāfija 203.     S.Balode