CETURTDIENA, 2020.gada 03.septembris

CETURTDIENA, 2020.gada 03.septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, Z.Vilciņa
STUNDU IZMAIŅAS
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Sociālās zinības133. AI.Jurka
2.Latviešu valoda133. AZ.Gailīte
3.Angļu valoda133.Stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
no 6.st133.No 6.st. pagarinātā dienas grupa.AA.Gartmane
6.c6.Latviešu valoda301.Latviešu valodas st. pārcelta no piektdienas 04.09.2020;

Mūzikas st.pārcelta uz piektdienu 04.09.2020

P*L.Vikse

(I.Jansone)

7.a6.Angļu valoda

(2.grupa)

115.Stunda atcelta S.Švalbe
8.a3.Klases stunda104.ģeogrāfijas stunda atcelta;

Karjeras atbalsta aktivitāte

 pD.Stalšāne

Z.Vilciņa

4.Klases stunda104.ģeogrāfijas stunda atcelta;

Karjeras atbalsta aktivitāte

 pD.Stalšāne

Z.Vilciņa

8.b1.Angļu valoda

(2.grupa)

204.Stunda atcelta S.Švalbe
2.Angļu valoda

(2.grupa)

204.Stunda atcelta S.Švalbe
9.b1.Ģeogrāfija109.Stunda atcelta Z.Vilciņa
2.Latviešu valoda109.Ģeogrāfijas stunda atcelta;

Latviešu valodas stunda pārcelta no 7.st

MM.Tiltiņa
7.Latviešu valoda109.St.pārceltaMM.Tiltiņa
11.a8.Ģeogrāfija203.  S.Balode
9.Ģeogrāfija203.  S.Balode