PIEKTDIENA, 2020.gada 10.janvāris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2020.gada 10.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, Ī.Ozola, L.Liepa

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.c7.Latviešu valoda

(Faakultatīvs)

(Nodarbība pārcelta uz 09.01.2020.) I.Krieviņa
5.b3.Matemātika139. PI.Ābeltiņa
6.abc7.Matemātika

(L.Liepa)

231.Patstāvīgs darbs, pieskata S.ŠvalbeAS.Švalbe
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a1.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

213.Stunda atcelta  
2.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

213.Stunda atcelta  
7.ab2.Matemātika

(L.Liepa)

18. AI.Kraukle
3.Matemātika

(L.Liepa)

18. AI.Kraukle
8.a1.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Kraukle
2.Literatūra11.Vizuālās mākslas st.atcelta;

Literatūras st. pārcelta no 8.st.

 A.Lozda
8.LiteratūraLiteratūras st. pārcelta uz 2.st. A.Lozda
8.b1.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Kraukle
8.c1.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Kraukle
3.Vizuālā māksla5. AD.Stalšāne
7.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

5. AD.Stalšāne
8.Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

5. AD.Stalšāne
9.a4.Matemātika314.Patstāvīgs darbs, pieskata I.UpīteAI.Upīte
5.Matemātika314.Patstāvīgs darbs, pieskata I.UpīteAI.Upīte
9.b8.Literatūra312.Latv.val.st. pārcelta uz 7.01.2020. A.Eiklone
9.Literatūra312.Latv.val.st. pārcelta uz 8.01.2020. A.Eiklone
10.b5.Vizuālā māksla
213.AL.Drande
6.Matemātika213.Vizuālās mākslas st.atcelta;

Matemātikas st. pārcelta no 15.01.2020.

pG.Līrmane
12.c4.Matemātika1.Kulturoloģijas stunda atceltaPI.Segliņa