PIEKTDIENA, 2020.gada 10.janvāris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2020.gada 10.janvāris

Stundās nav: G.Kalvīte, Ī.Ozola, L.Liepa

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.c 7. Latviešu valoda

(Faakultatīvs)

(Nodarbība pārcelta uz 09.01.2020.)   I.Krieviņa
5.b 3. Matemātika 139.   P I.Ābeltiņa
6.abc 7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Patstāvīgs darbs, pieskata S.Švalbe A S.Švalbe
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 1. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

213. Stunda atcelta    
2. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

213. Stunda atcelta    
7.ab 2. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A I.Kraukle
3. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A I.Kraukle
8.a 1. Matemātika

(L.Liepa)

7.   A I.Kraukle
2. Literatūra 11. Vizuālās mākslas st.atcelta;

Literatūras st. pārcelta no 8.st.

  A.Lozda
8. Literatūra Literatūras st. pārcelta uz 2.st.   A.Lozda
8.b 1. Matemātika

(L.Liepa)

7.   A I.Kraukle
8.c 1. Matemātika

(L.Liepa)

7.   A I.Kraukle
3. Vizuālā māksla 5.   A D.Stalšāne
7. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

5.   A D.Stalšāne
8. Mājturība un Tehnoloģijas

(Meitenes)

5.   A D.Stalšāne
9.a 4. Matemātika 314. Patstāvīgs darbs, pieskata I.Upīte A I.Upīte
5. Matemātika 314. Patstāvīgs darbs, pieskata I.Upīte A I.Upīte
9.b 8. Literatūra 312. Latv.val.st. pārcelta uz 7.01.2020.   A.Eiklone
9. Literatūra 312. Latv.val.st. pārcelta uz 8.01.2020.   A.Eiklone
10.b 5. Vizuālā māksla
213. A L.Drande
6. Matemātika 213. Vizuālās mākslas st.atcelta;

Matemātikas st. pārcelta no 15.01.2020.

p G.Līrmane
12.c 4. Matemātika 1. Kulturoloģijas stunda atcelta P I.Segliņa