ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

ceturtdiena, 2020. gada 10. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, L.Liepa (no 11.00-14.00), I.Barce (no 5.st.), V.Šmite (no 5.st.), I.Lancmane (no 5.st.)
5.b – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)
7.b – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)
Pagarinātā dienas grupa – L.Liepa  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 4. Sociālās zinības 338. angļu valodas st.atcelta P I.Krieviņa
2.a 1. Dabaszinības 133. A S.Priede
2. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
no 12.50 pagarinātā dienas grupa klasē A D.Stalšāne
3.b 4. Latviešu valoda 236. angļu valodas st.atcelta P S.Priede
5.a 1. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
5.b 2. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
No 5.st klase ārpusskolas pasākumā I.Lancmane, I.Barce, G.Grīva
5.c 3. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
4. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
6.a 1. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
2. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
6.b 1. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
2. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
3 Sociālās zinības 303. kabineta maiņa V.Mauriņa
6.c 1. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
2. Matemātika_1 303. I.Kraukles grupai – kabineta maiņa I.Kraukle
7.a 1. Latviešu valoda 115. stunda pārcelta uz 6.st. L.Vikse
6. Latviešu valoda 115. angļu valodas st.abām grupām atcelta L.Vikse
7. Angļu valoda angļu valodas st.abām grupām atcelta
7.b 1. Mūzika 112. stunda pārcelta uz trešdienu, 6.st. I.Jansone
No 5.st klase ārpusskolas pasākumā I.Lancmane, V.Šmite
8.a 3. Ķīmija 113. kabineta maiņa S.Allika
4. Ķīmija 113. kabineta maiņa S.Allika
5. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
8.b 1. Angļu valoda 204. stunda visai klasei kopā A I.Barce
2. Angļu valoda 204. stunda visai klasei kopā A I.Barce
5. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
12.b 3. Fizika 104. kabineta maiņa J.Čeksters
4. Fizika 104. kabineta maiņa J.Čeksters