CETURTDIENA, 2020.gada 16.janvāris

Stundu izmaiņas

CETURTDIENA, 2020.gada 16.janvāris

Stundās nav: D.Stalšāne, Z.Vilciņa, D.Cinīte, I.Lancmane (1.-3.st.), S.Kārkliņa, M.Goba (no 3.st.), S.Priede (no 2.st.), S.Balode (no 5.st.), L.Vikse, A.Eiklone, A.Niedrīte, L.Liepa

Pagarinātā dienas grupa – G.Baltā -235.kab

Stājas pulciņš – atcelts

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a6.Matemātika133.Mājturības un tehnoloģiju stunda atceltaPG.Baltā
1.c2.Latviešu valoda337. A*S.Niedrīte
2.a5.Latviešu valoda137. A*V.Zariņa
2.bNo 2.st.Klase ārpus skolasS.Priede, M.Goba

(A.Gartmane, I.Rektiņa)

3.a1.Angļu valoda235.Stunda visai kl.kopāAS.Švalbe
3.Matemātika336.Sporta stunda atceltaPI.Jurka
3.b5.Angļu valoda232. AV.Šmite
3.c3.Angļu valoda154. AA.Dubulte
4.c4.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāAV.Šmite
5.b1.Latviešu valoda139.Stunda atcelta  
2.Latviešu valoda139. AL.Drande
5.c4.SportsVingrZMatemātikas st.pārcelta uz citu dienu(15.01.2020)P*I.Rams
6.a3.Literatūra231. AL.Gacka
4.Literatūra231. AL.Gacka
6.abc1.Matemātika

(L.Liepa)

231.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.ab7.Matemātika

(L.Liepa)

18. AI.Kraukle
7.a4.Ģeogrāfija14.Patstāvīgs darbsAI.Upīte
5.Ģeogrāfija14.Patstāvīgs darbsAI.Upīte
8.Sociālās zinības14. AV.Mauriņa
8.a8.Angļu valoda11.Stunda visai klasei kopāAI.Upīte
8.b1.Ģeogrāfija7.Stunda atcelta  
2.Ģeogrāfija7.Stunda atcelta  
8.cNo 5.st.Klase ārpus skolasS.Balode,

(R.Spuņģe, V.Mauriņa)

8.abc3.Matemātika

(L.Liepa)

7. AI.Kraukle
4.Matemātika

(L.Liepa)

7 AI.Kraukle
9.a5.Matemātika314. AI.Liepiņa
7.Latvijas vēsture8.Ģeogrāfijas st.atceltaAI.Grāvīte
9.Latvijas vēsture8.LVē  st.pārcelta uz 7.st. I.Grāvīte
11.a6.Sports Stunda visai kl.kopāAA.Jākobsons
9.Ģeogrāfija17.Stunda atcelta  
10.Ģeogrāfija17.Stunda atcelta  
11.b9.Ģeogrāfija17.Stunda atcelta  
10.Ģeogrāfija17.Stunda atcelta  
11.c6.Sports Stunda visai kl.kopāAA.Jākobsons
12.a1.Bioloģija10.Stunda pārcelta uz 4.st. I.Verovkina
4.Bioloģija20.Literatūras st.atcelta I.Verovkina
12.b5.Sports Stunda visai kl.kopā