CETURTDIENA, 2020.gada 16.janvāris

Stundu izmaiņas

CETURTDIENA, 2020.gada 16.janvāris

Stundās nav: D.Stalšāne, Z.Vilciņa, D.Cinīte, I.Lancmane (1.-3.st.), S.Kārkliņa, M.Goba (no 3.st.), S.Priede (no 2.st.), S.Balode (no 5.st.), L.Vikse, A.Eiklone, A.Niedrīte, L.Liepa

Pagarinātā dienas grupa – G.Baltā -235.kab

Stājas pulciņš – atcelts

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a 6. Matemātika 133. Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta P G.Baltā
1.c 2. Latviešu valoda 337.   A* S.Niedrīte
2.a 5. Latviešu valoda 137.   A* V.Zariņa
2.b No 2.st. Klase ārpus skolas S.Priede, M.Goba

(A.Gartmane, I.Rektiņa)

3.a 1. Angļu valoda 235. Stunda visai kl.kopā A S.Švalbe
3. Matemātika 336. Sporta stunda atcelta P I.Jurka
3.b 5. Angļu valoda 232.   A V.Šmite
3.c 3. Angļu valoda 154.   A A.Dubulte
4.c 4. Angļu valoda 338. Stunda visai klasei kopā A V.Šmite
5.b 1. Latviešu valoda 139. Stunda atcelta    
2. Latviešu valoda 139.   A L.Drande
5.c 4. Sports VingrZ Matemātikas st.pārcelta uz citu dienu(15.01.2020) P* I.Rams
6.a 3. Literatūra 231.   A L.Gacka
4. Literatūra 231.   A L.Gacka
6.abc 1. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.ab 7. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A I.Kraukle
7.a 4. Ģeogrāfija 14. Patstāvīgs darbs A I.Upīte
5. Ģeogrāfija 14. Patstāvīgs darbs A I.Upīte
8. Sociālās zinības 14.   A V.Mauriņa
8.a 8. Angļu valoda 11. Stunda visai klasei kopā A I.Upīte
8.b 1. Ģeogrāfija 7. Stunda atcelta    
2. Ģeogrāfija 7. Stunda atcelta    
8.c No 5.st. Klase ārpus skolas S.Balode,

(R.Spuņģe, V.Mauriņa)

8.abc 3. Matemātika

(L.Liepa)

7.   A I.Kraukle
4. Matemātika

(L.Liepa)

7   A I.Kraukle
9.a 5. Matemātika 314.   A I.Liepiņa
7. Latvijas vēsture 8. Ģeogrāfijas st.atcelta A I.Grāvīte
9. Latvijas vēsture 8. LVē  st.pārcelta uz 7.st.   I.Grāvīte
11.a 6. Sports   Stunda visai kl.kopā A A.Jākobsons
9. Ģeogrāfija 17. Stunda atcelta    
10. Ģeogrāfija 17. Stunda atcelta    
11.b 9. Ģeogrāfija 17. Stunda atcelta    
10. Ģeogrāfija 17. Stunda atcelta    
11.c 6. Sports   Stunda visai kl.kopā A A.Jākobsons
12.a 1. Bioloģija 10. Stunda pārcelta uz 4.st.   I.Verovkina
4. Bioloģija 20. Literatūras st.atcelta   I.Verovkina
12.b 5. Sports   Stunda visai kl.kopā