ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, L.Trauliņa, I.Daugaviete-Kravale, S.Baumane, M.Goba, L.Liepa
Pagarinātā dienas grupa –                     no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b 1. Latviešu valoda 332. ** G.Gaile
4. Latviešu valoda 332. Sporta un veselības stunda atcelta P G.Gaile
1.c 4. Dabaszinības 338. angļu valodas stunda atcelta P I.Krieviņa
2.a 1. Dabaszinības 133. A A.Bērziņa
2. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
no 12.50 pagarinātā grupa klasē A A.Gartmane
2.c 2. Sports 034. A A.Jākobsons
3.b 1. Sports 236. A S.Priede
3.c 3. Sports 034. A A.Jākobsons
4.b 2. Latviešu valoda 232. A Z.Švēde
5. Klases stunda 034. Sporta un veselības stunda atcelta P L.Drande
4.c 5. Matemātika 138. P I.Jurka
5.a 1. Dabaszinības 110. stunda atcelta
5.b 2. Latviešu valoda 402. P A.Upīte
5.c 3. Informātika 202. P G.Grīva
4. Klases stunda 210. P D.Cinīte
6.a 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta
2. Matemātika_2 114. A
6.b 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta
2. Matemātika_2 114. A
7. Krievu valoda_3 206. Stunda I.Daugavietes-Kravales grupai atcelta
6.c 1. Matemātika_2 114. stunda L.Liepas grupai atcelta
2. Matemātika_2 114. A
7.a 5. Angļu valoda 115. Inženierzinību stunda atcelta; Angļu valodas stunda visai klasei kopā V.Šmite
6. Angļu valoda 115. stunda visai klasei kopā V.Šmite
7. Angļu valoda 115. stunda pārcelta uz 5.stundu V.Šmite
7.c 7. Teātra māksla 304. stunda atcelta
8.a 5. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
8.b 1. Angļu valoda 204. stunda visai klasei kopā A I.Barce
2. Angļu valoda 204. stunda visai klasei kopā A I.Barce
5. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6. Matemātika_1 204. grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupas G.Līrmane
Matemātika_2 104. grupai pievienojas skolēni no 3. grupas I.Lazdiņa
Matemātika_3 403. mat_3 pievienota 1.un2.grupai
9.a 1. Latviešu valoda 211. stunda atcelta
2. Latviešu valoda 211. stunda atcelta
3. Angļu valoda_1 211. Angļu valodas stunda I.Upītes grupai; Krievu valodas st.atcelta(Vācu valodas st. notiek kā plānots) P I.Upīte
4. Klases stunda 211. krievu valodas stunda atcelta; (Vācu valodas st. notiek kā plānots) P I.Upīte
10.b 4. Angļu valoda 010. P I.Glužģe
12.a 3. Literatūra 303. stunda atcelta
8. Krievu valoda_2 404. krievu valodas stunda atcelta
12.c 3. Angļu valoda 303. literatūras stunda atcelta P I.Glužģe