ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

ceturtdiena, 2020. gada 17. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, L.Trauliņa, I.Daugaviete-Kravale, S.Baumane, M.Goba, L.Liepa
Pagarinātā dienas grupa –                     no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Latviešu valoda332.**G.Gaile
4.Latviešu valoda332.Sporta un veselības stunda atceltaPG.Gaile
1.c4.Dabaszinības338.angļu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa
2.a1.Dabaszinības133.AA.Bērziņa
2.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
no 12.50 pagarinātā grupa klasēAA.Gartmane
2.c2.Sports034.AA.Jākobsons
3.b1.Sports236.AS.Priede
3.c3.Sports034.AA.Jākobsons
4.b2.Latviešu valoda232.AZ.Švēde
5.Klases stunda034.Sporta un veselības stunda atceltaPL.Drande
4.c5.Matemātika138.PI.Jurka
5.a1.Dabaszinības110.stunda atcelta
5.b2.Latviešu valoda402.PA.Upīte
5.c3.Informātika202.PG.Grīva
4.Klases stunda210.PD.Cinīte
6.a1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta
2.Matemātika_2114.A
6.b1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta
2.Matemātika_2114.A
7.Krievu valoda_3206.Stunda I.Daugavietes-Kravales grupai atcelta
6.c1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta
2.Matemātika_2114.A
7.a5.Angļu valoda115.Inženierzinību stunda atcelta; Angļu valodas stunda visai klasei kopāV.Šmite
6.Angļu valoda115.stunda visai klasei kopāV.Šmite
7.Angļu valoda115.stunda pārcelta uz 5.stunduV.Šmite
7.c7.Teātra māksla304.stunda atcelta
8.a5.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupasG.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupasI.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupasG.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupasI.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai
8.b1.Angļu valoda204.stunda visai klasei kopāAI.Barce
2.Angļu valoda204.stunda visai klasei kopāAI.Barce
5.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupasG.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupasI.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai
6.Matemātika_1204.grupai pievienojas 4 skolēni no 3 grupasG.Līrmane
Matemātika_2104.grupai pievienojas skolēni no 3. grupasI.Lazdiņa
Matemātika_3403.mat_3 pievienota 1.un2.grupai
9.a1.Latviešu valoda211.stunda atcelta
2.Latviešu valoda211.stunda atcelta
3.Angļu valoda_1211.Angļu valodas stunda I.Upītes grupai; Krievu valodas st.atcelta(Vācu valodas st. notiek kā plānots)PI.Upīte
4.Klases stunda211.krievu valodas stunda atcelta; (Vācu valodas st. notiek kā plānots)PI.Upīte
10.b4.Angļu valoda010.PI.Glužģe
12.a3.Literatūra303.stunda atcelta
8.Krievu valoda_2404.krievu valodas stunda atcelta
12.c3.Angļu valoda303.literatūras stunda atceltaPI.Glužģe