ceturtdiena, 2020. gada 19. novembris

ceturtdiena, 2020. gada 19. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, L.Trauliņa

Izglītojošs seminārs 8.-12.klašu izglītojamajām par veselību (SPKC, SIA OnPlate, soc.pedagogs I.Upīte)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
2.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
3.Matemātika338. AS.Baumane
4.Dabaszinības338.Vizuālās mākslas stunda atceltaAL.Drande
5.Dabaszinības338.Vizuālās mākslas stunda atceltaAL.Drande
4.b1.Matemātika104.Literatūras stunda pārcelta uz 5.stunduPI.Lazdiņa
5.Literatūra104.Dabaszinību stunda atcelta S.Baumane
4.c6.Teātra māksla Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz pirmdienu 6.st.; Teātra mākslas stunda pārcelta no piektdienasP*A.Lozda, I.Jurka
8.a3.Meitenēm – seminārs tiešsaistes seminārs meitenēm zoom platformā. I.Upīte, Ī.Ozola
8.b4.Meitenēm – seminārs tiešsaistes seminārs meitenēm zoom platformā. I.Upīte, K.Čaune
9.a2.Meitenēm – seminārs tiešsaistes seminārs meitenēm zoom platformā. I.Upīte, V.Mauriņa
10.b5.Meitenēm – seminārs tiešsaistes seminārs meitenēm zoom platformā. I.Upīte, G.Grīva, Z.Neimane