CETURTDIENA, 2020.gada 27.februāris

CETURTDIENA, 2020.gada 27.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, D.Stalšāne, A.Upīte, I.Jansone (no 11.00), L.Liepa (no 5.st.), A.Gartmane (no 6.st.)

 12.c klase – viesizrāde Ikšķilē (R.Segliņš)

2.-3.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 6.klasēm – matemātikā (302.,303.,304. un 403.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.abc

grupa

6. Koris

(I.Jansone)

112.   A I.Aizupiete
3.a 4. Latviešu valoda (F) 235. Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 6.st.   A.Kārkliņa
4.a

 

3. Klases stunda 139. 8.00 – 10.10 Slidotapmācība VOC A A.Niedrīte
4. Sociālās zinības 139.   A L.Drande
5. Latviešu valoda 139.   A A.Niedrīte
5.a 2. Literatūra 104. Vizuālās mākslas st.atcelta   L.Vikse
6. Literatūra 104. Stunda pārcelta uz 2.st. L.Vikse
5.b 3. Matemātika 115. Latviešu valodas st.atcelta P I.Kraukle
5.c 2. Dabaszinības 211. Dabaszinību st. pārcelta no 20.02.2020.   S.Balode

(I.Kraukle)

5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.    A  I.Upīte
6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.    A  I.Upīte
6.a 2. Valsts diagnostikas darbs matemātikā 304. 50 min   M.Tiltiņa

(V.Šmite, S.Švalbe)

2.-3. Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.     I.Upīte
6.b 2. Valsts diagnostikas darbs matemātikā 303. 50 min   L.Drande

(G.Verovkins)

2.-3. Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.     I.Upīte
3. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A V.Šmite
6.c 2. Valsts diagnostikas darbs matemātikā 302. 50 min   S.Švalbe

(A.Eiklone)

2.-3. Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.     V.Fleminga
6. Angļu valoda 014. Papildu stunda-abām grupām kopā P S.Švalbe
8.a 3. Ķīmija 113. Vizuālās mākslas st.atcelta P R.Spuņģe
6. Matemātika

(L.Liepa)

304.     I.Segliņa
8.b 6. Matemātika

(L.Liepa)

304.     I.Segliņa
8.c 6. Matemātika

(L.Liepa)

304.     I.Segliņa
9.a 3. Angļu valoda

(I.Barce)

204. Kabineta maiņa   I.Barce
8. Mūzika 112. Stunda atcelta    
9.b 6. Ģeogrāfija 211. *Matemātikas st. pārcelta uz citu dienu; ģeogrāfijas st.pārcelta no 20.02.2020. P* S.Balode
10.a 2. Matemātika 114. Kabineta maiņa   G.Līrmane
7. Mūzika

(TeātraM)

112. Stunda atcelta    
10.b 1. Literatūra 109. Stunda atcelta    
2. Latvijas un pasaules vēsture 110. Literatūras st.atcelta P I.Grāvīte
11.b 4. Literatūra 109. Ltviešu valodas st.atcelta P A.Eiklone
11.c 1. Vizuālā māksla 014. Stunda atcelta    
2. Matemātika 110. Kabineta maiņa   A.Rebinka
12.a 6. Lv –> lit 109.   P A.Lozda
12.b 2. Angļu valoda

(I.Barce)

010. Kabineta maiņa   I.Barce
12.c Visa diena Klase ārpus skolas R.Segliņš

E.Groševa, I.Segliņa,

I.Mēduma-Bāliņa, I.Grāvīte, A.Lozda, L.Kraukle