CETURTDIENA, 2020.gada 27.februāris

CETURTDIENA, 2020.gada 27.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, D.Stalšāne, A.Upīte, I.Jansone (no 11.00), L.Liepa (no 5.st.), A.Gartmane (no 6.st.)

 12.c klase – viesizrāde Ikšķilē (R.Segliņš)

2.-3.st. – Valsts diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 6.klasēm – matemātikā (302.,303.,304. un 403.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.abc

grupa

6.Koris

(I.Jansone)

112. AI.Aizupiete
3.a4.Latviešu valoda (F)235.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 6.st. A.Kārkliņa
4.a

 

3.Klases stunda139.8.00 – 10.10 Slidotapmācība VOCAA.Niedrīte
4.Sociālās zinības 139. AL.Drande
5.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
5.a2.Literatūra104.Vizuālās mākslas st.atcelta L.Vikse
6.Literatūra104.Stunda pārcelta uz 2.st.L.Vikse
5.b3.Matemātika115.Latviešu valodas st.atceltaPI.Kraukle
5.c2.Dabaszinības211.Dabaszinību st. pārcelta no 20.02.2020. S.Balode

(I.Kraukle)

5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.  A I.Upīte
6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.  A I.Upīte
6.a2.Valsts diagnostikas darbs matemātikā304.50 min M.Tiltiņa

(V.Šmite, S.Švalbe)

2.-3.Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.  I.Upīte
6.b2.Valsts diagnostikas darbs matemātikā303.50 min L.Drande

(G.Verovkins)

2.-3.Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.  I.Upīte
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AV.Šmite
6.c2.Valsts diagnostikas darbs matemātikā302.50 min S.Švalbe

(A.Eiklone)

2.-3.Valsts diagnostikas darbs matemātikā

Ar atbalsta pasākumiem

403.  V.Fleminga
6.Angļu valoda014.Papildu stunda-abām grupām kopāPS.Švalbe
8.a3.Ķīmija113.Vizuālās mākslas st.atceltaPR.Spuņģe
6.Matemātika

(L.Liepa)

304.  I.Segliņa
8.b6.Matemātika

(L.Liepa)

304.  I.Segliņa
8.c6.Matemātika

(L.Liepa)

304.  I.Segliņa
9.a3.Angļu valoda

(I.Barce)

204.Kabineta maiņa I.Barce
8.Mūzika112.Stunda atcelta  
9.b6.Ģeogrāfija211.*Matemātikas st. pārcelta uz citu dienu; ģeogrāfijas st.pārcelta no 20.02.2020.P*S.Balode
10.a2.Matemātika114.Kabineta maiņa G.Līrmane
7.Mūzika

(TeātraM)

112.Stunda atcelta  
10.b1.Literatūra109.Stunda atcelta  
2.Latvijas un pasaules vēsture110.Literatūras st.atceltaPI.Grāvīte
11.b4.Literatūra109.Ltviešu valodas st.atceltaPA.Eiklone
11.c1.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta  
2.Matemātika110.Kabineta maiņa A.Rebinka
12.a6.Lv –> lit109. PA.Lozda
12.b2.Angļu valoda

(I.Barce)

010.Kabineta maiņa I.Barce
12.cVisa dienaKlase ārpus skolasR.Segliņš

E.Groševa, I.Segliņa,

I.Mēduma-Bāliņa, I.Grāvīte, A.Lozda, L.Kraukle