ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris

ceturtdiena, 2021. gada 16. septembris

Stundās nav: I.Apine, I.Aizupiete, I.Jurka, A.Niedrīte, K.Čaune, L.Liepa, L.Vikse, D.Stalšāne (15.00-17.00), I.Mēduma-Bāliņa (6.-7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a4.Latviešu valoda137.Mūzikas stunda atceltaPV.Zariņa
2.a3.Latviešu valoda139.Mūzikas stunda atceltaPI.Miglava
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
2.c2.Matemātiks338.Mūzikas stunda atceltaPI.Krieviņa
3.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.a1.Mūzika112.stunda atcelta
4.b3.Sociālās zinības un vēsture138.AI.Upīte
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
5.b6.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta
6.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a1.-2.Matemātika114.stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
7.b1.-2.Matemātika210.stunda visai klasei kopāA+A.Rebinka
7.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.-2.Matemātika304.stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
8.aklase ārpus skolasL.Vikse, I.Rams, I.Jansone, A.Rebinka, V.Šmite, Z.Neimane
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

5.-6.Matemātika301.stunda visai klasei kopāA+I.Segliņa
8.c5.-6.Matemātika115.stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
9.a3.-4.Matemātika104.stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
5.-6.Fizika104.AE.Ločmele
9.b3.-4.Matemātika204.stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
6.Literatūra204.Mūzikas stunda pārcelta uz 15.09.2021.P*A.Upīte-Markuse
7.-8.Fizika204.AE.Ločmele
10.a6.Krievu valoda_2110.stunda visai klasei kopāA+I.Daugaviete-Kravale
10.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

12.a8.-9.Tehniskā grafikapašvadīts mācību process-mājāsD.Stalšāne
12.b7.Krievu valoda_2stunda atcelta
8.-9.Tehniskā grafikapašvadīts mācību process-mājāsD.Stalšāne
***Pagarinātā dienas grupa235.AS.Niedrīte