ceturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis

ceturtdiena, 2021. gada 22. aprīlis

Stundās nav: D.Cinīte, S.Balode, L.Liepa, S.Baumane, Z.Gailīte, I.Upīte (no 12.20)

STUNDU IZMAIŅAS

Tiešsaistē – Liepājas teātra mācību izrāde “Kā top teātris?” (programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros):

  • 4.b klasei – plkst. 11.40.
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Latviešu valoda332.A*G.Gaile
4.a3.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.b1.Angļu valoda232.AI.Liepiņa
2.Angļu valoda232.AI.Liepiņa
 
5.b1.Sociālās zinības402.Latviešu valodas stunda pārcelta uz trešdienu, 21.04.2021.P*L.Drande, I.Baranova
5.c5.Angļu valoda_2210.AI.Upīte
6.Angļu valoda_2210.stunda atcelta  
6.a4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
5.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
6.b3.Literatūra113.Latviešu valodas stunda pārcelta uz piektdienuP*I.Lancmane
4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
5.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
6.c1.Dabaszinības301.AL.Trauliņa
2.Dabaszinības301.AL.Trauliņa
4.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie I.ĀbeltiņasAI.Ābeltiņa
5.Matemātika_2113.L.Liepas grupai stunda pie U.ĀbeltiņaAU.Ābeltiņš
7.Krievu valoda301.Stunda abām grupām (Kv_2 stunda pārcelta no otrdienas)P*I.Tuņķele
7.a3.Literatūra115.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 28.04.2021.P*L.Vikse
6.Matemātika_2115.L.Liepas grupai stunda pie G.DancesAG.Dance
7.c4.Ģeogrāfija304.AZ.Vilciņa
5.Ģeogrāfija304.AZ.Vilciņa
8.b6.Ģeogrāfija204.AZ.Vilciņa
7.Ģeogrāfija204.AZ.Vilciņa
9.a1.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa
2.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa
9.b1.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa
2.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa
9.c1.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa
2.Matemātika_2attālinātiStunda L.Liepas grupai kopā ar 4.grupu pie I.SegliņasA+I.Segliņa