ceturtdiena, 2021. gada 23. septembris

ceturtdiena, 2021. gada 23. septembris

Stundās nav: I.Jurka, I.Miglava, I.Grāvīte, L.Trauliņa, I.Daugaviete-Kravale, Ī.Ozola (no 12.30), R.Segliņš (no 12.30), L.Drande, A.Lozda, M.Tiltiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Latviešu valoda139.AA.Niedrīte
4.Matemātika139.AA.Niedrīte
5.Matemātika (F)139.AI.Krieviņa
pagarinātā grupa klasēUD.Stalšāne
4.a2.Dabaszinības232.AR.Spuņģe
4.b4.Dabaszinības138.AI.Upīte
5.a5.Angļu valoda302.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
5.c5.Dabaszinības011.stunda atcelta
6.a1.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, A.Lozda, Ī.Ozola, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Liepiņa, I.Glužģe, A.Kārkliņa
6.b1.Sociālās zinības402.stunda atcelta
4.Matemātika304.kabineta maiņaI.Kraukle
6.Angļu valoda_1pašvadīts mācību process-mājāsI.Barce
6.c5.Krievu valoda203.AI.Tuņķele
7.c4.Ģeogrāfija402.Kabineta maiņaS.Balode
8.a1.Latviešu valoda211.Literatūras stunda pārcelta uz 21.09.2021.P*L.Vikse
2.Klases stunda211.Literatūras stunda pārcelta uz 21.09.2021.P*L.Vikse
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.Krievu valodapašvadīts mācību process – mājāsI.Daugaviete-Kravale
8.c3.Ķīmija113.AR.Spuņģe
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

6.Krievu valoda110.AI.Mēduma-Bāliņa
8.Literatūrastunda atcelta
10.b1.Matemātikastunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Segliņa
2.Matemātika206.Literatūras stunda atceltaI.Segliņa
11.ano 6.st.Klase ārpus skolasĪ.Ozola, R.Segliņš, I.Lancmane, D.Stalšāne, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, G.Grīva, Z.Neimane
11.b3.Literatūra303.AI.Lancmane
4.Latviešu valoda303.Literatūras stunda atceltaAI.Lancmane
5.Matemātika303.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 4.st.laikuG.Līrmane
6.Matemātika (F)303.Latviešu valodas stunda atcelta; Matemātikas fakultatīvs pārcelts no pirmdienas, 27.09.2021.P*G.Līrmane
7.Matemātikastunda pārcelta uz 5.st.laiku
9.Publiskā uzstāšanās303.stunda atcelta
12.a4.Angļu valoda (TeātraM)401.pašvadīts mācību process (klasē)I.Barce
5.SportsLatviešu valodas stunda atceltaA.Jākobsons
6.Sportsstunda pārcelta uz 5.st.laikāA.Jākobsons
12.b1.-9.Klase ārpus skolasL.Drande, I.Daugaviete-Kravale, J.Čeksters, I.Lancmane, A.Ronis, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, D.Stalšāne