ceturtdiena, 2021. gada 4. novembris

ceturtdiena, 2021. gada 4. novembris

Stundās nav: I.Liepiņa, M.Goba (no 2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.-3. klasē mācību saturs tiek īstenots klātienē

2.b2.Vizuālā māksla332.Sporta stunda pārcelta uz pirmdienu, 08.11.2021.P*G.Gaile
2.c5.Latviešu valoda338.Sporta stunda pārcelta uz pirmdienu, 08.11.2021.P*I.Krieviņa
3.a1.SportsMatemātikas stunda pārcelta uz 4.st. laikuM.Goba, G.Baltā
4.Matemātika133.Sporta stunda pārcelta uz 1.stundas laikuG.Baltā
6.Angļu valoda210.Stunda abām grupām kopā (1. grupai stunda pārcelta no otrdienas)A+A.Rastene
3.b4.Angļu valoda336.Stunda abām grupām kopāA+A.Dubulte
7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz otrdienu (02.11.2021)
3.c5.Angļu valoda210.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
4.b1.Sports un veselībapašvadīts mācību processM.Goba

4.-12. klasē mācību saturs tiek īstenots attālināti

6.a6.Angļu valodaStunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
6.c1.Angļu valodaStunda abām grupām kopāAI.Glužģe
2.Angļu valoda_1.grupaStunda pārcelta uz 1.st.laiku
7.Angļu valoda_2.grupaStunda pārcelta uz piektdienu (7.st.)
10.ab7.Sports un veselībapašvadīts mācību processM.Goba
11.ab8.Sports un veselībapašvadīts mācību processM.Goba