ceturtdiena, 2022. gada 1. decembris

ceturtdiena, 2022. gada 1. decembris

Stundās nav: I.Miglava, B.Sakne-Klovāne, L.Trauliņa, A.Rastene, I.Glužģe, I.Segliņa, E.Groševa, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c4.Angļu valoda337.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
2.a1.Angļu valoda137.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
2.c5.Angļu valoda235.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.a0.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Matemātika336.AS.Niedrīte
2.Angļu valoda336.A+V.Šmite
3.Vizuālā māksla336.AG.Gaile
5.Latviešu valoda336.AL.Drande
3.b3.Angļu valoda332.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
4.b4.Dabaszinības302.Plānots pārbaudes darbs.AZ.Larinova
5.a1.Dabaszinības113.Plānots pārbaudes darbs.AA.Upīte-Markuse
5.Angļu valoda232.Stunda abām grupām kopāA+D.Cinīte
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.b5.Dabaszinības210.AA.Upīte-Markuse
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.c6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.b1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda atcelta
6.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.b7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.c1.Klases stunda210.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (bioloģijas stunda atcelta)PI.Upīte, M.Liepiņa
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.a2.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
3.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
6.Angļu valoda203.Angļu valodas stunda atcelta
7.Angļu valoda203.Angļu valodas stunda atcelta
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b1.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c5.Angļu valoda203.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.a3.Klases stunda203.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (Sporta un veselības stunda atcelta)PI.Upīte, I.Rams
4.Angļu valoda_2.grupa403.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
5.-6.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
9.b5.-6.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
9.c3.Angļu valoda_1.grupa010.AI.Liepiņa
4.Angļu valoda_1.grupa010.AI.Barce
5.-6.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
5.-6.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
8.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
10.a5.Klases stunda109.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta)PI.Upīte, D.Stalšāne
10.b3.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
11.a2.Klases stunda304.Matemātikas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
3.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
4.Klases stunda109.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (matemātikas stunda atcelta)PI.Upīte
11.b3.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
7.Dizains un tehnoloģijas304.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta no piektdienas, 02.12.20222.; Matemātikas stunda atceltaP*D.Stalšāne
12.a4.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
8.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta
9.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta
12.b4.Vācu valoda402.pašvadīts mācību process
6.Klases stunda010.Angļu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
8.Matemātika II304.AG.Līrmane
9.Matemātika II304.AG.Līrmane