ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris

ceturtdiena, 2022. gada 24. novembris

Stundās nav: I.Miglava, I.Liepiņa, B.Sakne-Klovāne, M.Goba, G.Gaile, A.Upīte-Markuse, L.Vikse

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b5.Vizuālā māksla138.AA.Niedrīte, A.Gartmane
2.a1.Angļu valoda137.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.b6.Angļu valoda236.Stunda visai klasei kopāA+D.Cinīte
2.c5.Angļu valoda235.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.a0.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Matemātika336.AS.Niedrīte
3.Latviešu valoda336.AL.Drande
5.Vizuālā māksla336.AA.Gartmane
3.b1.Dabaszinības332.AI.Krieviņa
2.Matemātika332.AI.Ābeltiņa
4.Sports un veselībaAZ.Larinova
5.Latviešu valoda332.AL.Drande
3.c1.Sports un veselībaAZ.Larinova
4.a3.Sports un veselībaAA.Jākobsons
4.Angļu valoda_1.grupa232.AI.Upīte
5.Latviešu valodaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosL.Gredzena
4.b5.MatemātikaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosA.Dubulte
4.c2.Angļu valoda_2.grupa232.AD.Cinīte
5.MūzikaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Aizupiete
5.a5.Angļu valoda_2.grupa402.kabineta maiņaD.Trēziņš
6.Vācu valoda/Krievu valodaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosE.Groševa, I.Tuņķele
5.b6.Vācu valoda/Krievu valodaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosE.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
5.c6.Vācu valoda/Krievu valodaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosE.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
6.a4.MūzikaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Jansone
6.b4.MatemātikaLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosA.Kārkliņa
6.c4.LiteratūraLielā zāleIzglītojošā mīkluspēle „MUZIKĀLAIS LOTO” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Lancmane
9.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Vikse, I.Daugaviete-Kravale, I.Jansone, I.Grāvīte, V.Šmite, D.Trēziņš, I.Segliņa, I.Lazdiņa, G.Līrmane, I.Kraukle, S.Balode
10.a7.Sports un veselība_1.grupaAA.Jākobsons
10.b7.Sports un veselība_1.grupaAA.Jākobsons
11.a6.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
11.b6.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
12.a5.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
12.b5.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
11.kl (daži sk.)4.403.Starptautiskais jauno tulkotāju konkurssD.Trēziņš
5.403.Starptautiskais jauno tulkotāju konkurssI.Lancmane