ceturtdiena, 2022. gada 26. maijs

ceturtdiena, 2022. gada 26. maijs

Stundās nav: I.Baranova, Z.Neimane, I.Barce, A.Kārkliņa, S.Niedrīte, G.Kalvīte, L.Trauliņa (no plkst.10.00), I.Daugaviete-Kravale (no plkst.10.00), G.Grīva (no plkst.11.00), I.Kraukle (no plkst.11.00), A.Gartmane, A.Ronis, M.Goba, A.Rebinka, I.Glužģe, V.Šmite, G.Verovkins, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Vizuālā māksla237.PA.Bērziņa
2.a4.Latviešu valodaSports un veselībaPI.Miglava
2.b2.Angļu valoda332.Stunda abām grupām kopāA+A.Rastene
2.c2.Latviešu valoda338.I.Krieviņa
5.Dabaszinības338.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Krieviņa
3.a1.Matemātika (F)133.Sporta stunda atceltaG.Baltā
5.Angļu valoda_2.grupa304.Kabineta maiņaA.Rastene
6.Matemātika (F)Matemātikas fakultatīvs pārcelts uz 1.stundas laikuG.Baltā
3.b5.Matemātika 336.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas, 27.05.2022.P*A.Dubulte
6.Vizuālā māksla336.Vizuālās mākslas stunda atcelta
3.c1.-9.Klase ārpus skolasS.Niedrīte, I.Aizupiete, A.Rastene, I.Liepiņa
4.a1.Latviešu valoda232.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Upīte
4.Klases stunda232. Matemātikas stunda atceltaAL.Vanaga
5.Latviešu valoda232. Matemātikas stunda atceltaAI.Upīte
6.Krievu valodaKrievu valodas stunda pārcelta uz 25.05.2022.I.Tuņķele
6.Vācu valoda235.kabineta maiņaE.Groševa
4.b2.Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaI.Upīte
3.Klases stunda138.Sporta un veselības stunda atceltaI.Upīte
4.Klases stunda138.Matemātikas stunda atceltaI.Upīte
6.Krievu valoda_1.grupaKrievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
6.Vācu valoda235.kabineta maiņaE.Groševa
4.c1.-2.Latviešu valoda235.kabineta maiņaI.Lancmane
4.Matemātika235.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Lazdiņa
5.Matemātika235.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuUI.Apinīte
6.Vācu valoda235.kabineta maiņaE.Groševa
5.a1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, A.Jākobsons, Ī.Ozola, I.Jansone, M.Liepiņa
5.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, Ī.Ozola, D.Trēziņš, A.Jākobsons
5.c1.Latviešu valoda011.Matemātikas stunda atceltaS.Baumane
5.Mūzika011.kabineta maiņaI.Jansone
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuS.Baumane
6.a1.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Tiltiņa
2.Latviešu valoda109.Sociālo zinību stunda atceltaM.Tiltiņa
3.Informātika109.Sociālo zinību stunda atceltaP*G.Grīva
4.Mūzika109.kabineta maiņaI.Jansone
6.Matemātika109.Matemātikas stunda atcelta
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, I.Kraukle, L.Drande, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons
6.c1.Angļu valoda203.Stunda abām grupām kopāI.Liepiņa
mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.20-12.00
5.Krievu valoda203.Krievu valodas stunda atcelta (vācu valoda notiek paredzētajā laikā)
6.Matemātika203.Matemātikas stunda atcelta
7.Angļu valoda_2.grupa203.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 1.stundas laikuI.Liepiņa
7.a1.Matemātika114.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Lazdiņa
2.Sociālās zinības114.Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuL.Vikse, I.Lazdiņa
3.Matemātika114.I.Lazdiņa, L.Vikse
4.Matemātika114.Datorikas stunda abām grupām pārcelta uz 25.05.2022.I.Lazdiņa
5.Bioloģija114.Datorikas stunda abām grupām pārcelta uz 25.05.2022.M.Liepiņa
7.Bioloģija114.Bioloģijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuM.Liepiņa
7.b2.Klases stunda302.Matemātikas stunda atceltaPS.Allika
no 3.st.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, I.Daugaviete-Kravale, S.Allika, I.Rams
7.c3.Sociālās zinības304.L.Vikse, I.Kraukle
no 4.st.Klase ārpus skolas; Sociālo zinību stunda pārcelta uz 3.stundas laikuG.Grīva, I.Kraukle, L.Vikse, I.Rams
8.a4.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
7.Matemātika211.Matemātikas stunda atcelta
8.b1.Angļu valoda_1.grupa/Datorika_2.grupa301./201.Angļu valodas stunda 1.grupai un Datorikas stunda 2.grupai atcelta
10.a2.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 4.stundas laikuA.Lozda
4.Literatūra110.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaA.Lozda
6.Ķīmija113.Dizaina un tehnoloģiju stunda abām grupām atceltaS.Allika
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuS.Allika
10.b1.Angļu valoda206./403.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
2.Angļu valoda206./403.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta
3.Latviešu valoda014.kabineta maiņaM.Tiltiņa
4.Dizains un tehnoloģijas014.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
6.Matemātika014.kabineta maiņaI.Segliņa
7.-8.Literatūra014.kabineta maiņaA.Lozda
11.klases09.45-13.55CE latviešu valoda (optimālais līmenis) – rakstu daļa – 1.grupa205.Ierašanās klasē no 09.50!A.Rebinka, I.Veide
11.klases09.45-13.55CE latviešu valoda (optimālais līmenis) – rakstu daļa – 2.grupa206.Ierašanās klasē no 09.50!I.Glužģe, D.Jākobsone
11.klases09.45-13.55CE latviešu valoda (optimālais līmenis) – rakstu daļa – 3.grupa210.Ierašanās klasē no 09.50!V.Šmite, I.Vītola