ceturtdiena, 2022. gada 3. novembris

ceturtdiena, 2022. gada 3. novembris

Stundās nav: V.Fleminga, I.Upīte, G.Kalvīte, R.Segliņš (no plkst. 12.30)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a1.Latviešu valoda203.Teātra mākslas stunda atceltaPL.Gredzena
4.Datorika_2.grupa201.Kabineta maiņaA.Dubulte
4.b2.Sociālās zinības un vēsture302.Teātra mākslas stunda atceltaP*L.Gredzena
3.Datorika_2.grupa301.Kabineta maiņaA.Dubulte
4.c2.Datorika_1.grupa301.Kabineta maiņaA.Dubulte
2.Angļu valoda_2.grupa203.Kabineta maiņaI.Liepiņa
3.Angļu valoda203.Teātra mākslas stunda atcelta; Angļu valodas stunda abām grupām kopāPI.Liepiņa
5.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte,
A.Jākobsons, I.Kraukle, A.Lozda, L.Trauliņa, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa
5.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1. grupai pie G.Kalvītes atcelta
6.a4.Sociālās zinības un vēsture110.Mūzikas stunda atceltaE.Vilne
6.Sociālās zinības un vēsture110.Sociālo zinību un vēstures stunda pārcelta uz 4.stundas laikuE.Vilne
6.c5.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AI.Baranova
7.a5.Datorika_1.grupa210.AL.Trauliņa
7.c4.Sports un veselība305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)I.Rams
8.a1. (08.10-09.10)Datorika202.Stunda abām grupām kopāPG.Grīva, A.Einbergs
4.Sports un veselība305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)A.Jākobsons
8.b4.Latvijas un pasaules vēsture305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)I.Grāvīte
6.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AĪ.Ozola
7.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Stalšāne
8.c3.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa114.AD.Stalšāne
4.Dizains un tehnoloģija305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)G.Verovkins
9.a4.Angļu valoda305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)V.Šmite, D.Trēziņš
9.b4.Ģeogrāfija305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)S.Balode
9.c4.Angļu valoda305.Lielā zāleKoncertlekcija “Es mīlu Tevi, Latvija!” (projekta Latvijas skolas soma ietvaros)I.Glužģe, Z.Neimane
10.-12.kl09.45-13.30Angļu valodas olimpiāde202.2.posmsG.Grīva, A.Upīte-Markuse