ceturtdiena, 2023. gada 11. maijs

ceturtdiena, 2023. gada 11. maijs

Stundās nav: A.Dubulte, A.Niedrīte, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

Informācijas diena topošajiem 10. kl. skolēniem “Solis nākotnē”

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda138.AS.Priede
4.a4.Datorika_1202.AG.Grīva
4.b5.Sociālās zinības un vēsture303.Matemātikas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no trešdienas, 17.05.2023.P*L.Gredzena
5.a3.Datorika_1202.AG.Grīva
6.c6.Klases stunda303.Matemātikas stunda atceltaPL.Vanaga
7.c5.-6.Latvijas un pasaules vēsture301.Kabineta maiņaI.Amoliņa
8.b7.Angļu valoda_2301.Kabineta maiņaA.Rastene
8.c8.Krievu valoda_1.grupa1.grupai (pie sk.I.Tuņķeles) Pašvadīts mācību processI.Tuņķele
10.ano 6.st.Informācijas diena topošajiem 10. kl. skolēniem “Solis nākotnē”R.Segliņš, I.Lancmane, I.Barce, A.Rastene
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110Stunda pārcelta uz 08.05.2023.I.Grāvīte
14.30-15.00112.Informācijas diena topošajiem 10. kl. skolēniem “Solis nākotnē”U.Jansons
13.30-14.30115.I.Grabe
13.30-14.30Lielā zāleR.Segliņš, L.Mīļā
10.kl15.00-16.00Izrāde “Skolotājs Jāps”Lielā zāleR.Segliņš