ceturtdiena, 2023. gada 20. aprīlis

ceturtdiena, 2023. gada 20. aprīlis

Stundās nav: G.Gaile (no 3.st.), I.Grāvīte, E.Groševa, B.Sakne-Klovāne, D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse, I.Zūle-Kaibe

STUNDU IZMAIŅAS

Pagarinātā dienas grupa pie sk. S.Niedrītes_337. kabinetā

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b4.Dabaszinības332.AI.Krieviņa
5.a6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.b6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.c6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.b1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.b7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.c7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.a8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b3.Vizuālā māksla110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta; Vizuālās mākslas stunda pārcelta no piektdienas, 21.04.2023.P*Ī.Ozola
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c1.Vizuālā māksla014.ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku->Ī.Ozola, S.Balode
2.Ģeogrāfija206.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta->S.Balode
3.Literatūra204.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->A.Lozda, Ī.Ozola
6.Matemātika301.Literatūras stunda pārcelta uz 3.stundas laikuPI.Kraukle
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
10.a3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
10.b3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
11.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda atcelta
2.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
11.b2.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
12.a2.Ģeogrāfija110.Kabineta maiņaL.Bērtulsone
5.-6.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
12.b1.Ģeogrāfija110.Kabineta maiņaL.Bērtulsone
5.-6.Dizains un tehnoloģijas II203.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta