ceturtdiena, 2023. gada 25. maijs

ceturtdiena, 2023. gada 25. maijs

Stundās nav: I.Amoliņa (no 3.st.), S.Balode, I.Baranova, I.Barce, D.Cinīte, I.Glužģe, I.Grāvīte, A.Kārkliņa, G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane (no 6.st.), A.Rastene, B.Sakne-Klovāne, R.Segliņš, V.Šmite, L.Trauliņa, D.Trēziņš, I.Tuņķele

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a5.Angļu valoda_1339.Stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
3.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Miglava
3.b3.Latviešu valoda332.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaG.Gaile
3.c2.Sociālās zinības338.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPI.Krieviņa
4.a1.Sociālās zinības un vēsture110.Kabineta maiņaL.Gredzena
2.Latviešu valoda110.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.Angļu valoda_2339.AI.Upīte
5.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda atcelta
4.b1.Dabaszinības113.Dabaszinību stunda atcelta
4.Sociālās zinības un vēsture115.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.c1.Dizains un tehnoloģijas
(sk.G.Kalvīte)
114.Dizaina un tehnoloģiju stunda pie sk.G.Kalvītes atcelta
3.Sociālās zinības un vēsture204.Kabineta maiņaL.Gredzena
5.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Trauliņa, S.Balode, Z.Larinova, A.Dubulte, D.Trēziņš, E.Groševa
5.b1.Angļu valoda_2011.Angļu valodas stunda 2.grupai (sk.D.Trēziņš) atcelta
2.Klases stunda301.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPI.Upīte
6.Krievu valoda_2010.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
6.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
5.c1.Krievu valoda404.Literatūras stunda pārcelta uz 20.05.2023.->I.Daugaviete-Kravale
6.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
6.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
6.a1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, B.Sakne-Klovāne, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Jansone, E.Vilne
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, Ī.Ozola, D.Trēziņš, I.Barce, E.Vilne
6.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
3.Matemātika302.Dabaszinību stunda atcelta->A.Dubulte
5.Sports un veselībaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta->A.Jākobsons
6.Matemātika237.stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Dubulte
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 5.stundas laikuA.Jākobsons
7.a1.Latvijas un pasaules vēsture115.stunda pārcelta uz 3.stundas laikuI.Amoliņa
3.Latvijas un pasaules vēsture115.Ģeogrāfijas stunda atcelta->I.Amoliņa
7.Krievu valoda_1401.Krievu valodas stunda 1.grupai (sk.I.Tuņķele) atcelta
7.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
7.b2.Angļu valoda_1403.Stunda atcelta
3.Latvijas un pasaules vēsture115.Stunda atcelta
4.Latvijas un pasaules vēsture115.Stunda atcelta
5.Datorika201./202.Angļu valoda atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopāA+S.Krumholce
6.Datorika201./202.A+S.Krumholce
7.Krievu valoda_1010.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
7.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
7.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, A.Lozda, S.Krumholce, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale
8.a (attālināti)1.BioloģijaPašvadīts mācību processM.Liepiņa
2.Dizains un tehnoloģijasG.Verovkina grupai pašvadīts mācību processG.Verovkins
3.Dizains un tehnoloģijasG.Verovkina grupai pašvadīts mācību processG.Verovkins
4.-5.KīmijaĶīmija stunda atcelta
6.DatorikaPašvadīts mācību processG.Grīva
6.Angļu valodaAngļu valodas stunda atcelta
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.Vācu valodaPašvadīts mācību processE.Groševa
8.b3.Datorika210.Vēstures stunda atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopāPG.Grīva
4.Bioloģija113.Vēstures stunda atcelta->S.Allika
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 12.50-13.20
6.Krievu valoda_2404.Bioloģijas stunda pārcelta uz 4.stundas laiku->I.Daugaviete-Kravale, S.Allika
7.Angļu valodaAngļu valodas stunda abām grupām atcelta
8.Krievu valoda_2404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
8.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
8.c1.Ģeogrāfija206.Stunda atcelta
2.Latvijas un pasaules vēsture110.Stunda atcelta
4.Klases stunda301.Angļu valoda atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopāPI.Kraukle
5.Datorika210.Angļu valoda atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopāPG.Grīva
8.Krievu valoda_1401.Krievu valodas stunda 1.grupai (sk.I.Tuņķele) atcelta
8.Krievu valoda_2010.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
8.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
10.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, I.Amoliņa, I.Aizupiete, M.Goba, A.Jākobsons, E.Groševa, G.Līrmane, M.Liepiņa, I.Barce, A.Rastene
10.b3.Krievu valoda_1010.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, R.Segliņš, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa, I.Glužģe, I.Barce, M.Liepiņa, A.Jākobsons, M.Goba, Z.Larinova, I.Segliņa, A.Lozda
11.b1.Angļu valodaStunda abām grupām atcelta
2.Krievu valoda_1401.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
2.Krievu valoda_2010.Kabineta maiņaI.Mēduma-Bāliņa
2.Vācu valoda403.Kabineta maiņaE.Groševa
9.klCE angļu valodā
mutvārdu daļa
401.individuāli pēc sarakstaV.Šmite
9.klCE angļu valodā
mutvārdu daļa
405.individuāli pēc sarakstaD.Trēziņš