ceturtdiena, 2023. gada 27. aprīlis

ceturtdiena, 2023. gada 27. aprīlis

Stundās nav: V.Fleminga, A.Gartmane, G.Kalvīte (1.-2.st.), I.Lazdiņa, Z.Larinova (2.-3.st.), I.Rams, L.Trauliņa, V.Zariņa (2.-3.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

Mākslas pulciņš pie sk. A.Gartmanes – atcelts

Volejbola pulciņš pie sk. I.Rama – atcelts

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.-3.Sporta zāleSadraudzības pasākums ar Valmieras novada PII “Prieks kopā būt!”G.Baltā
4.Matemātika133.PG.Baltā
1.b2.-3.Sporta zāleSadraudzības pasākums ar Valmieras novada PII “Prieks kopā būt!”A.Niedrīte
1.c1.Dizains un tehnoloģijas338.Kabineta maiņaA.Dubulte
2.-3.Sporta zāleSadraudzības pasākums ar Valmieras novada PII “Prieks kopā būt!”S.Niedrīte, I.Aizupiete
5.Sociālās zinības337.Vizuālās mākslas stunda atceltaPS.Niedrīte
2.a2.Matemātika137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz piektdienu, 28.04.2023.P*I.Krieviņa
3.Latviešu valoda137.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 5.stundas laiku->L.Drande
5.Dizains un tehnoloģijas137.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->V.Zariņa
2.c1.Matemātika235.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.Dizains un tehnoloģijas338.Kabineta maiņaA.Dubulte
3.c1.Latviešu valoda337.Kabineta maiņaI.Krieviņa
2.Angļu valoda_2235.Kabineta maiņaV.Šmite
4.a2.Latviešu valoda104.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.Datorika_1301.Kabineta maiņaA.Dubulte
4.b1.Literatūra203.Dabaszinību stunda atcelta; mainīts kabinetsPA.Lūsiņa
2.Teātra māksla114.mainīts kabinetsAL.Vikse
3.Mūzika205.Sporta stunda atceltaPI.Aizupiete
4.c1.Dizains un tehnoloģijas_2114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 2.grupai pie sk.G.Kalvītes atcelta
2.Latviešu valoda203.Vizuālās mākslas stunda atcelta;PA.Lūsiņa
4.Teātra māksla304.mainīts kabinetsAL.Vikse
5.a2.Matemātika237.Sporta stunda atceltaPA.Kārkliņa
3.Datorika_1301.Kabineta maiņaA.Dubulte
5.b3.Matemātika302.Kabineta maiņaI.Kraukle
5.c4.-5.Matemātika302.AV.Šulte
6.c3.Sports un veselībaDabaszinību stunda atcelta->A.Jākobsons
7.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta uz 3.stundas laikuA.Jākobsons
7.a6.Latviešu valoda210.Sporta stunda atceltaPM.Tiltiņa
7.b1.-2.Datorika_2010.Kabineta maiņaS.Krumholce
5.-6.Datorika_1010.Kabineta maiņaS.Krumholce
7.c3.-4.Datorika_2010.Kabineta maiņaS.Krumholce
8.a1.-9.201./202.Dalība Latviju Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījumā ICILS 2023G.Grīva, M.Liepiņa, G.Kalvīte, G.Verovkins, L.Trauliņa, D.Trēziņš, S.Balode, E.Groševa
8.b5.Bioloģija113.Sporta stunda atceltaPS.Allika
6.Bioloģija113.Kabineta maiņaS.Allika
8.c4.Angļu valoda_2402.Kabineta maiņaI.Glužģe
5.Angļu valoda301.Stunda visai klasei kopāA+V.Šmite
7.Ķīmija113.Sporta stunda atceltaPS.Allika
9.a1.-2.Matemātika_2302.AV.Šulte
3.Ķīmija113.Sporta stunda atceltaPS.Allika
9.b1.-2.Matemātika_2302.AV.Šulte
9.c1.-2.Matemātika_2302.AV.Šulte
6.Ģeogrāfija206.Ķīmijas stunda atceltaPS.Balode
7.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
11.a2.-6.st.gatavošanās izrādei
(no 7.st. notiek mācību process pēc stundu saraksta)
R.Segliņš, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa, I.Glužģe, I.Barce, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova
11.b1.Angļu valoda_1210.Kabineta maiņaI.Glužģe
12.a2.Ģeogrāfija113.Kabineta maiņaL.Bērtulsone
5.-6.Angļu valoda II303.Kabineta maiņaI.Glužģe
12.b1.Ģeogrāfija113.Kabineta maiņaL.Bērtulsone