ceturtdiena, 2023.gada 30.novembris

ceturtdiena, 2023.gada 30.novembris

Stundās nav: L.Gredzena, L.Brūvele, Ī.Ozola, L.Vanaga, A.Bērziņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Dabaszinības336.AB.Sakne-Klovāne
2.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
4.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa336.AB.Sakne-Klovāne
3.c1.Latviešu valoda235.Stundu secības maiņaAD.Jaunbērziņa
4.Sociālās zinības235.Stundu secības maiņaAS.Priede
5.Latviešu valoda235.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa235.AD.Jaunbērziņa
4.a4.Matemātika115.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.b0.Literatūra (F.)Literatūra (F.) stunda notika 28.11.2023.I.Baranova
6.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda atcelta
5.a1.Latviešu valoda115.AA.Upīte-Markuse
5.Dabaszinības115.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPL.Trauliņa
5.b2.Tematiskā klases stunda115.Sociālās zinības un vēsture stunda atceltaPI.Upīte
5.c5.Klases stunda115.Vizuālā māksla stunda atceltaA.Upīte-Markuse
6.a3.Sociālās zinības un vēsture014.Kabineta maiņaE.Vilne
6.MatemātikaPašvadīts mācību processA.Kārkliņa
6.b4.Sociālās zinības un vēsture014.Kabineta maiņaE.Vilne
7.c3.Ģeogrāfija115.Ģeogrāfijas stunda pārcelta no ceturtdienas 07.12.2023.P*S.Balode
9.a4.Datorika_2.grupa201.Kabineta maiņaG.Grīva
5.Datorika_2.grupa206.Kabineta maiņaG.Grīva
9.c3.Datorika206.Vizuālā māksla stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopāPG.Grīva
4.Datorika206.Vizuālā māksla stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopā-Pašvadīts mācību processG.Grīva
5.Ģeogrāfija304.Kabineta maiņaS.Balode
11.b7.Publiskā uzstāšanās204.Kultūras pamati stunda atcelta, Publiskā uzstāšanās stunda pārcelta no 9.stundas->A.Lozda
8.Kultūras pamatiKultūras pamati stunda atcelta
9.Publiskā uzstāšanāsPubliskā uzstāšanās stunda pārcelta uz 7.stundu->A.Lozda
12.a2.Teātra māksla II306.Kultūra un Māksla II stunda atcelta, Teātra māksla stunda pārcelta no 3.stundas->R.Segliņš
3.Klases stunda204.Teātra māksla stunda pārcelta uz 2.stunduPA.Upīte-Markuse
3.-5.Olimpiāde202.9.-12.klašu Bioloģijas olimpiādeS.Krumholce, I.Zūle-Kaibe