ceturtdiena, 2024.gada 11.aprīlis (precizēts)

ceturtdiena, 2024.gada 11.aprīlis (precizēts)

Stundās nav: Z.Švēde, S.Baumane, M.Viļuma, L.Vanaga, G.Grīva, B.Sakne-Klovāne, I.Amoliņa, D.Cinīte, S.Niedrīte, I.Rams (no 5.st.), L.Gredzena (2-4.st.), G.Kalvīte (5.-6.st.), V.Šulte (no 5.st.), L.Aizkalniete (no 7.st.), L.Bērtulsone

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a4.Angļu valoda337.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
2.b1.Angļu valoda337.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
2.c1.Matemātika337.AD.Jaunbērziņa
2.Angļu valoda337.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
3.Latviešu valoda337.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā dienas grupa337.AD.Jaunbērziņa
4.a2.Literatūra (F.)110.Sociālās zinības un vēstures stunda atcelta, Literatūra (F.) stunda pārcelta no pirmdienas 15.04.2024.P*I.Baranova
5.a3.Latviešu valoda115.AI.Baranova
4.Latviešu valoda115.AZ.Gailīte
6.a5.Angļu valoda_1232.AI.Upīte
6.b7.Angļu valoda_1Angļu valoda stunda atcelta
8.a1.-2.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stundas atceltas
3.Literatūra014.Stundu secības maiņa->M.Tiltiņa
4.Vizuālā māksla014.Stundu secības maiņa->Ī.Ozola
6.Bioloģija211.Sports un veselība stunda atceltaPM.Liepiņa
7.Matemātika_3303.Patstāvīgais darbsAG.Līrmane
8.b2.Sports un veselībaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 4.stundu, Sports un veselība stunda pārcelta no piektdienas 12.04.2024.P*A.Jākobsons
3.Sociālās zinības110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no piektdienas 12.04.2024.P*L.Drande
4.Latviešu valoda110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Latviešu valodas stunda pārcelta no 2.stundas->M.Tiltiņa
5.-6.Dizains un tehnoloģijas114.AG.Verovkins
7.Matemātika_3303.Patstāvīgais darbsAG.Līrmane
8.c1.FizikaFizikas stunda pārcelta uz 4.stundu->V.Šulte
3.Angļu valoda_2011.AD.Trēziņš
4.Fizika211.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 5.stundu, Fizikas stunda pārcelta no 1.stundas->V.Šulte
5.Ģeogrāfija110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta, Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 4.stundas->S.Balode
6.Tematiskā klases stunda110.Latvijas un pasaules vēsture stunda atceltaPI.Upīte
7.Matemātika_3303.Patstāvīgais darbsAG.Līrmane
9.a4.Datorika_2202.AA.Dubulte
5.Datorika_2202.AA.Dubulte
9.b5.Sports un veselībaAA.Jākobsons
7.Angļu valodaAngļu valodas izmēģinājuma eksāmena mutvārdu daļa pēc iepriekš izveidota grafika
8.Angļu valoda_1Angļu valodas izmēģinājuma eksāmena mutvārdu daļa pēc iepriekš izveidota grafika
10.b1.Bioloģija IBioloģijas stunda notika 11.04.2024.S.Allika
no 5.st.Klase ārpus skolasI.Rams, I.Grāvīte, V.Šulte, G.Grīva, S.Krumholce
11.a6.Dizains un Tehnoloģijas_1202.A+S.Krumholce
11.b7.Fizika IFizikas stunda atcelta
12.a7.-8.Angļu valoda II403.Kabineta maiņaI.Glužģe
12.b6.Angļu valoda II010.Stundas laika maiņa, plkst.13.00-13.40D.Trēziņš