ceturtdiena, 2024.gada 28.marts

ceturtdiena, 2024.gada 28.marts

Stundās nav: I.Baranova, D.Cinīte, A.Upīte-Markuse, M.Goba, I.Rams, E.Švēde, A.Jākobsons, Z.Larinova, V.Šulte, G.Līrmane, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.abc1.-3.Starpdisciplinārās sadarbības nodarbība336., 332., 338.L.Brūvele, K.Antone, G.Gaile
4.Klases stunda336., 332., 338.L.Brūvele, K.Antone, G.Gaile
2.abc1.-3.Starpdisciplinārās sadarbības nodarbība133., 138.,337.G.Baltā, A.Zaļaiskalne, S.Niedrīte
4.Klases stunda133., 138.,337.G.Baltā, A.Zaļaiskalne, S.Niedrīte
3.abc1.-3.Starpdisciplinārās sadarbības nodarbība137., 236., 235.V.Zariņa, S.Priede, A.Bērziņa
4.Klases stunda137., 236., 235.V.Zariņa, S.Priede, A.Bērziņa
4.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
3.Angļu valoda_2011.Kabineta maiņaV.Šmite
5.Dabaszinības237.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa
4.b1.-6.“Sporto visa klase”I.Baranova, G.Verovkins, D.Stalšāne, M.Goba, I.Krieviņa
4.c1.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 3.stundu->I.Krieviņa
2.Matemātika232.Kabineta maiņaI.Krieviņa
3.Matemātika232.Matemātikas stunda pārcelta no 1.stundas, Kabineta maiņa->I.Krieviņa
4.Dabaszinības237.Latviešu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa
5.a2.Klases stunda205.Sports un veselība stunda atceltaPB.Sakne-Klovāne
5.Dabaszinības205.Kabineta maiņaL.Trauliņa
5.c5.Matemātika211.Sports un veselība stunda atcelta, Matemātikas stunda pārcelta no piektdienas 29.03.2024.P*I.Upīte
6.aAngļu valoda_1 grupai Pusdienas pēc 4.stundas
5.Angļu valoda_1Angļu valodas stunda atcelta
6.-7.Latviešu valodaLatviešu valodas stundas atceltas
6.b2.Angļu valoda_2010.AI.Upīte
7.Angļu valoda_1Angļu valodas stunda atcelta
7.a5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
7.b5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
6.Klases stunda211.Sports un veselība stunda atceltaPZ.Švēde
7.c3.Klases stunda303.Sports un veselība stunda atceltaPL.Vanaga
5.Matemātika_1303.AI.Kraukle
8.a6.Sociālās zinības211.Sports un veselība stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no piektdienas 29.03.2024P*L.Drande
8.c1.FizikaFizikas stunda atcelta
2.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
3.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda pie sk.D.Cinītes atcelta
9.a6.Matemātika_1303.AL.Liepa
9.b4.Latviešu valoda210.Kabineta maiņaI.Lancmane
5.Ģeogrāfija206.Sports un veselība stunda atceltaPS.Balode
6.Matemātika_1303.AL.Liepa
7.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda pie sk.D.Trēziņa atcelta
9.c5.Latviešu valoda204.AI.Lancmane, A.Lozda
6.Matemātika_1303.AL.Liepa
10.a4.Ķīmija I211.Bioloģijas stunda pārcelta uz 8.stundu, Ķīmijas stunda pārcelta no 6.stundas, Kabineta maiņa->S.Allika
6.Literatūra109.Tikšanās ar dzejnieci, tulkotāju K.A.Belševicu, Literatūras stunda pārcelta no 8.stundas, Ķīmijas stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Lozda, S.Allika, I.Lancmane
8.Bioloģija210.Bioloģijas stunda pārcelta no 4.stundas, Literatūras stunda pārcelta uz 6.stundu->M.Liepiņa, I.Lancmane
10.b5.Literatūra109.Tikšanās ar dzejnieci, tulkotāju K.A.Belševicu, Fizikas stunda atceltaPA.Lozda
6.FizikaFizikas stunda atcelta
11.a4.Literatūra109.Tikšanās ar dzejnieci, tulkotāju K.A.Belševicu, Sports un veselība stundas atceltas
8.Matemātika IMatemātikas stunda atcelta
11.b1.-7.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt e-klasēI.Barce, A.Lozda, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale
12.a1.Angļu valoda010.Sports un veselība stundas atceltasPI.Glužģe
3.Latviešu valoda II204.Tikšanās ar dzejnieci, tulkotāju K.A.BelševicuA.Lozda
12.b1.Sports un veselībaSports un veselība stundas atceltas
2.-3.Ķīmija I211.Fizikas stundas atceltas, Ķīmijas stundas pārceltas no 27.03.2024.P*S.Allika
5.Angļu valoda II010.AI.Glužģe
6.Angļu valoda II010.AI.Glužģe