Karjeras pasākumi

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns

1.semestris

2019./2020.m.g.

PLĀNAM IR TIKAI INFORMATĪVĀ NOZĪME!

Dat. Klase Atbalsta pasākums
10.09. 12.a 12.20 – 13.00  Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
17.09. 11.a

11.c

Sadarbība ar Valmieras tehnikumu

“Veselīgs dzīves veids. Augļi un dārzeņi”

17.09. 12.b Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
23.09. 6.a

 

 

6.c

8.00 – 12.00 KAA Meža nozare

Latvijas Valsts meži

“Vijciema čiekurkalte”

 

11.30 – 15.30 KAA Meža nozare

Latvias Valsts meži

“Vijciema čiekurkalte”

24.09. 6.b 8.00 – 12.00  KAA Meža nozare

Latvijas Valsts meži

“Vijciema čiekurkalte”

24.09. 11.b Sadarbība ar Valmieras tehnikumu

“Veselīgs dzīves veids. Augļi un dārzeņi”

30.09. 10.b

11.b

12.b

9.50 – 10.40

Sadarbība ar RTU Rīgas biznesa skolu

EducationUSA informācijas centrs

01.10. 12.c 12.20 – 13.00 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
08.10. 8.a 13.10 – 13.50 00  Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
09.10. 7.b 13.10 – 14.10  KAA

“KKomanda”

karjeras puzle

10.10 7.a 13.10 – 14.10  KAA

“KKomanda”

karjeras puzle

14.10.-

18.10.

7. – 12.kl. Karjeras nedēļa

“Nākotnes profesijas”

Oktobris 9.- 12.kl. KAA “IzStāsti”
Oktobris 7. -12.kl. KAA “Profesiju busi”
15.10. 8.b 13.10 – 13.50 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
29.10. 8.c 13.10 – 13.50 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”

 

05.11. 10.a 13.10 – 13.50 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
12.11. 10.b  13.10 – 13.50 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”
26.11. 11.a 13.10 – 13.50 Karjeras izglītība. Grupas konsultācija “Tavs dzīves navigators”

 

Sagatavoja: D.Stalšāne