OTRDIENA, 2019.gada 17.decembris

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2019.gada 17.decembris

Stundās nav: K.Tomsons, A.Eiklone, Ī.Ozola (3.-6.st.), M.Goba (no 4.st.), L.Liepa, M.Tiltiņa

 

Skolas matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm – 315.kab. – 1.-4.stunda (A.Rebinka, G.Līrmane)

8.a klase8.kab – Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte – mūsdienu kultūras centra “Kultkom” nodarbība:

  • 1.grupa (13 sk.) – 4.-5.st.
  • 2.grupa (13 sk.) – 7.-8.st.

Skolēnu pašpārvalde un 10.b klase – ZET zāles dekorēšana – plkst.13.00-15.00

12.c klase – ekskursija – 3.-6.stunda (Ī.Ozola)

Pagarinātā dienas grupa  – 235. kab – 15.00-17.00 –

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a7.MatemātikaStunda atcelta – ziemassvētku klases pasākumsI.Miglava
6.a1.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.b1.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
3.Angļu valoda331.Stunda visai klasei kopā;

Informātikas stunda pie K.Tomsona atcelta

AV.Šmite
6.c1.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2.Matemātika_2Stunda L.Liepas grupai atcelta  
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a8.Informātika10.Stunda pie K.Tomsona atcelta  
7.a5.Matemātika_1Stunda L.Liepas grupai atcelta  
7.b3.Klases stunda15.Latviešu valodas stunda atcelta;

Klases stunda pārcelta no 8.st.

->A.Upīte
5.Matemātika_1Stunda L.Liepas grupai atcelta  
8.Klases stunda15.Stunda pārcelta uz 3.st.->A.Upīte
8.a4.Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa

2.grupa – notiek Pasaules vēstures stunda kā plānots V.Mauriņa
5.Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa

2.grupa – notiek Latviešu valodas stunda kā plānots A.Lozda
7.Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa

1.grupa – notiek Klases stunda kā plānots I.Upīte
8.Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa

1.grupa – notiek matemātika – kā plānots A.Rebinka, I.Lazdiņa
8.Matemātika_37.Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
8.b3.Vizuālā māksla7. AD.Stalšāne
8.Matemātika_37.Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
8.c8.Matemātika_37.Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta  
9.a1.Literatūra314.Stunda atcelta  
3.Krievu valoda_220.Kabineta maiņa I.Tuņķele
4.Angļu valoda_18.Kabineta maiņa.

Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta no 9.st.;

Matemātikas st.atcelta

->I.Liepiņa
5.Angļu valoda_2314.Angļu valodas stunda I.Barces grupai pārcelta no 18.12;

Latviešu valodas stunda atcelta

->*PI.Barce
7.Sociālās zinības314.Sociālo zinību stunda pārcelta no 8.st.;

Klases stunda atcelta

->V.Mauriņa
8.Sociālās zinības314.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 7.st.->V.Mauriņa
9.Angļu valoda_1314.Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta uz 4.st.->I.Liepiņa
9.b2.Klases stunda312.Klases st. pārcelta no 7.st.;

Literatūras stunda atcelta

->G.Līrmane
7.Angļu valoda_1312.Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta no 8.st.;

Klases st.pārcelta uz 2.st

->I.Liepiņa

G.Līrmane

8.Angļu valoda_1312.Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta uz7.st->I.Liepiņa
10.a1.TeātraMTeātraM grupai mēģinājums.

(Visp. – Ekonomika kā plānots)

*R.Segliņš
4.Latviešu valoda8.Stunda atcelta 
10.b2.Klases stunda213.Matemātikas st. pārcelta uz 6.st.L.Drande,

G.Līrmane

6.Matemātika213.Klases st. pārcelta uz 2.st.G.Līrmane,

L.Drande

7.-9.

ZET zāles dekorēšana, kopā ar sk.pašpārvaldi

(13.30-15.00)

I.Rams
11.a3.Latviešu valoda314.Kabineta maiņaA.Lozda
4.Latviešu valoda314.Kabineta maiņaA.Lozda
8.SportsStunda visai klasei kopāAA.Jākobsons
11.c2.Kulturoloģija0.Kabineta maiņaĪ.Ozola
3.Latviešu valoda314.Kabineta maiņaA.Lozda
4.Latviešu valoda314.Kabineta maiņaA.Lozda
8.SportsStunda visai klasei kopāAA.Jākobsons
12.b1.Programmēšanas pamatiVVV korpStunda pie K.Tomsona atcelta 
2.Programmēšanas pamatiVVV korpStunda pie K.Tomsona atcelta 
5.SportsStunda visai klasei kopāAA.Jākobsons
12.c3.-6.

Klase ekskursijā

Ī.Ozola,

L.Kraukle, A.Jākobsons