OTRDIENA, 2019.gada 17.decembris

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2019.gada 17.decembris

Stundās nav: K.Tomsons, A.Eiklone, Ī.Ozola (3.-6.st.), M.Goba (no 4.st.), L.Liepa, M.Tiltiņa

 

Skolas matemātikas olimpiāde 9.-12.klasēm – 315.kab. – 1.-4.stunda (A.Rebinka, G.Līrmane)

8.a klase8.kab – Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte – mūsdienu kultūras centra “Kultkom” nodarbība:

  • 1.grupa (13 sk.) – 4.-5.st.
  • 2.grupa (13 sk.) – 7.-8.st.

Skolēnu pašpārvalde un 10.b klase – ZET zāles dekorēšana – plkst.13.00-15.00

12.c klase – ekskursija – 3.-6.stunda (Ī.Ozola)

Pagarinātā dienas grupa  – 235. kab – 15.00-17.00 –

Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a 7. Matemātika Stunda atcelta – ziemassvētku klases pasākums I.Miglava
6.a 1. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.b 1. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
3. Angļu valoda 331. Stunda visai klasei kopā;

Informātikas stunda pie K.Tomsona atcelta

A V.Šmite
6.c 1. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 8. Informātika 10. Stunda pie K.Tomsona atcelta    
7.a 5. Matemātika_1 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
7.b 3. Klases stunda 15. Latviešu valodas stunda atcelta;

Klases stunda pārcelta no 8.st.

-> A.Upīte
5. Matemātika_1 Stunda L.Liepas grupai atcelta    
8. Klases stunda 15. Stunda pārcelta uz 3.st. -> A.Upīte
8.a 4. Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa

2.grupa – notiek Pasaules vēstures stunda kā plānots   V.Mauriņa
5. Latvijas skolas somas aktivitāte

1.grupa

2.grupa – notiek Latviešu valodas stunda kā plānots   A.Lozda
7. Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa

1.grupa – notiek Klases stunda kā plānots   I.Upīte
8. Latvijas skolas somas aktivitāte

2.grupa

1.grupa – notiek matemātika – kā plānots   A.Rebinka, I.Lazdiņa
8. Matemātika_3 7. Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
8.b 3. Vizuālā māksla 7.   A D.Stalšāne
8. Matemātika_3 7. Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
8.c 8. Matemātika_3 7. Matemātikas stunda L.Liepas grupai atcelta    
9.a 1. Literatūra 314. Stunda atcelta    
3. Krievu valoda_2 20. Kabineta maiņa   I.Tuņķele
4. Angļu valoda_1 8. Kabineta maiņa.

Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta no 9.st.;

Matemātikas st.atcelta

-> I.Liepiņa
5. Angļu valoda_2 314. Angļu valodas stunda I.Barces grupai pārcelta no 18.12;

Latviešu valodas stunda atcelta

->*P I.Barce
7. Sociālās zinības 314. Sociālo zinību stunda pārcelta no 8.st.;

Klases stunda atcelta

-> V.Mauriņa
8. Sociālās zinības 314. Sociālo zinību stunda pārcelta uz 7.st. -> V.Mauriņa
9. Angļu valoda_1 314. Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta uz 4.st. -> I.Liepiņa
9.b 2. Klases stunda 312. Klases st. pārcelta no 7.st.;

Literatūras stunda atcelta

-> G.Līrmane
7. Angļu valoda_1 312. Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta no 8.st.;

Klases st.pārcelta uz 2.st

-> I.Liepiņa

G.Līrmane

8. Angļu valoda_1 312. Angļu valodas stunda I.Liepiņas grupai pārcelta uz7.st -> I.Liepiņa
10.a 1. TeātraM TeātraM grupai mēģinājums.

(Visp. – Ekonomika kā plānots)

* R.Segliņš
4. Latviešu valoda 8. Stunda atcelta  
10.b 2. Klases stunda 213. Matemātikas st. pārcelta uz 6.st. L.Drande,

G.Līrmane

6. Matemātika 213. Klases st. pārcelta uz 2.st. G.Līrmane,

L.Drande

7.-9.

ZET zāles dekorēšana, kopā ar sk.pašpārvaldi

(13.30-15.00)

I.Rams
11.a 3. Latviešu valoda 314. Kabineta maiņa A.Lozda
4. Latviešu valoda 314. Kabineta maiņa A.Lozda
8. Sports Stunda visai klasei kopā A A.Jākobsons
11.c 2. Kulturoloģija 0. Kabineta maiņa Ī.Ozola
3. Latviešu valoda 314. Kabineta maiņa A.Lozda
4. Latviešu valoda 314. Kabineta maiņa A.Lozda
8. Sports Stunda visai klasei kopā A A.Jākobsons
12.b 1. Programmēšanas pamati VVV korp Stunda pie K.Tomsona atcelta  
2. Programmēšanas pamati VVV korp Stunda pie K.Tomsona atcelta  
5. Sports Stunda visai klasei kopā A A.Jākobsons
12.c 3.-6.

Klase ekskursijā

Ī.Ozola,

L.Kraukle, A.Jākobsons