OTRDIENA, 2020.gada 18.februāris

OTRDIENA, 2020.gada 18.februāris

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane

4.c klase (I.Krieviņa) – teātra apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros

6.b (16.sk.; V.Šmite) – no 6.st. uz VOC – “Ledus gladiatori”treniņš

Skolas olimpiāde matemātikā 4.klasēm – 1. un 2. stunda (G.Gaile) – 232.kabinets.

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a 1. Vizuālā māksla 235. Stunda atcelta    
4.a
 
1. Dabaszinības 139.     V.Šmite
2. Dabaszinības 139.     V.Šmite
3. Vizuālā māksla 139.     A.Gartmane
4. Mājturība un tehnoloģijas 139.     S.Priede
5. Sociālās zinības 139.     L.Drande
4.c No 3.st. Klase ārpus skolas I.Krieviņa

I.Aizupiete

5.a 2. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
3. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5.b 1. Latviešu valoda 109.   A A.Upīte
2. Latviešu valoda 109. Literatūras st.atcelta P A.Upīte
6. Dabaszinības 113. Klases st.pārcelta uz piektdienu, 21.02.2020. P* S.Allika
6.b 6. Klases stunda 205. Daļa klases sk.ārpus skolas – uz VOC.   V.Šmite
6. Krievu valoda 404. Stunda pārcelta no 7.st.   I.Daugaviete-Kravale
7. Krievu valoda 404. Stunda pārcelta uz 6.st.   I.Daugaviete-Kravale
6.c 4. Latviešu valoda 104. Literatūras st.pārcelta uz 17.02.2020.;

Latviešu valoda pārcelta no 17.02.2020.

P* A.Eiklone
7.b 6. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
7. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
8.a 8. Pasaules vēsture 115. Stunda pārcelta uz 17.02.2020   V.Mauriņa
8.b 5. Literatūra 109.   A S.Kārkliņa
8.c 4. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.   A D.Stalšāne
9.b 6. Matemātika 303. Klases stunda pārcelta uz ceturtdienu 20.02.2020. P* G.Līrmane
10.b 4. Klases stunda 109. Latviešu valodas st.atcelta   L.Drande
7. Klases stunda 011. St.pārcelta uz citu laiku L.Drande
12.a 6. Krievu valoda 401. Klases st.atcelta;

Krievu valodas stunda pārcelta no 8.st.

  I.Tuņķele
8. Krievu valoda 401. Krievu valodas stunda pārcelta uz 6.st.   I.Tuņķele