OTRDIENA, 2020.gada 18.februāris

OTRDIENA, 2020.gada 18.februāris

Stundās nav:G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane

4.c klase (I.Krieviņa) – teātra apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros

6.b (16.sk.; V.Šmite) – no 6.st. uz VOC – “Ledus gladiatori”treniņš

Skolas olimpiāde matemātikā 4.klasēm – 1. un 2. stunda (G.Gaile) – 232.kabinets.

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a1.Vizuālā māksla235.Stunda atcelta  
4.a
 
1.Dabaszinības139.  V.Šmite
2.Dabaszinības139.  V.Šmite
3.Vizuālā māksla139.  A.Gartmane
4.Mājturība un tehnoloģijas139.  S.Priede
5.Sociālās zinības139.  L.Drande
4.cNo 3.st.Klase ārpus skolasI.Krieviņa

I.Aizupiete

5.a2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.b1.Latviešu valoda109. AA.Upīte
2.Latviešu valoda109.Literatūras st.atceltaPA.Upīte
6.Dabaszinības113.Klases st.pārcelta uz piektdienu, 21.02.2020.P*S.Allika
6.b6.Klases stunda205.Daļa klases sk.ārpus skolas – uz VOC. V.Šmite
6.Krievu valoda404.Stunda pārcelta no 7.st. I.Daugaviete-Kravale
7.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 6.st. I.Daugaviete-Kravale
6.c4.Latviešu valoda104.Literatūras st.pārcelta uz 17.02.2020.;

Latviešu valoda pārcelta no 17.02.2020.

P*A.Eiklone
7.b6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
7.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
8.a8.Pasaules vēsture115.Stunda pārcelta uz 17.02.2020 V.Mauriņa
8.b5.Literatūra109. AS.Kārkliņa
8.c4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
9.b6.Matemātika303.Klases stunda pārcelta uz ceturtdienu 20.02.2020.P*G.Līrmane
10.b4.Klases stunda109.Latviešu valodas st.atcelta L.Drande
7.Klases stunda011.St.pārcelta uz citu laikuL.Drande
12.a6.Krievu valoda401.Klases st.atcelta;

Krievu valodas stunda pārcelta no 8.st.

 I.Tuņķele
8.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda pārcelta uz 6.st. I.Tuņķele