OTRDIENA, 2020.gada 25.februāris

OTRDIENA, 2020.gada 25.februāris

Stundās nav: I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, V.Beķeris, I.Lazdiņa (no 6.st.), I.Krieviņa (2.-3.st.), M.Goba (no 5.st.)

3.-6.st. – KAA nodarbības 12.klasēm – “Veiksmīga karjera darot savu sirdslietu” – 305.lielā zāle.

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a3.Klases stunda137.Stundu secības maiņa V.Zariņa

(L.Vikse)

5.Latviešu valoda137.Stundu secības maiņa V.Zariņa, L.Vikse
3.a1.Matemātika (F)235.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no 6.st.;

Vizuālās mākslas st.atcelta

 A.Kārkliņa
4.a

 

1.Dabaszinības139. P*V.Šmite
2.Dabaszinības139. P*V.Šmite
3.Vizuālā māksla139. AA.Gartmane
4.Mājturība un tehnoloģijas139. P*S.Priede
5.Sociālās zinības139. AL.Drande
4.b5.Latviešu valoda332.Sporta stunda atceltaPG.Gaile
4.c2.Matemātika338.Latviešu valoda pārcelta uz 3.st.AI.Baranova
3.Latviešu valoda338.Matemātika pārcelta uz 2.st.AS.Niedrīte
5.a2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
No 6.st.Klase ārpus skolasI.Lazdiņa
5.b1.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.st.  
2.Latviešu valoda109.Literatūras stunda pārcelta uz 4.st.AA.Upīte
4.Literatūra109.Vizuālās mākslas st.atceltaAA.Upīte
5.c5.Dabaszinības206.Vizuālās mākslas st.atceltaPS.Balode
6.a3.Latviešu valoda014.Vizuālās mākslas st.atcelta;

Latviešu valoda pārcelta no piektdienas, 28.02.2020

P*L.Vikse
5.Angļu valoda

(V.Šmite)

010.Kabineta maiņa V.Šmite
7.b1.Literatūra204.Latviešu valodas st.pārcelta uz pirmdienu, 24.02.2020P*A.Upīte
6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda meitenēm atcelta  
7.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda meitenēm atcelta  
8.a7.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.b4.Bioloģija113.Stundu secības maiņa  
5.Sports009.Stundu secības maiņa  
7.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.Bioloģija113.Stundu secības maiņa  
8.c2.Bioloģija204.Vizuālā māksla atcelta;

Bioloģijas st.pārcelta no 8.st.

 M.Liepiņa
4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AD.Stalšāne
7.Matemātika

(I.Lazdiņa)

302.Stunda atcelta  
8.Bioloģija210.St.pārcelta uz 2.st. M.Liepiņa
10.a8.Sports009.Stunda visai klasei kopāAA.Jākobsons
10.b4.Latviešu valoda109.Stunda atcelta  
7.Klases stunda011.Stunda pārcelta uz piektdienu 28.02.2020  
11.a7.Ekonomika110.3 skolēniem Ekonomika; pārējiem klases stunda.PI.Grabe
Klases stunda
11.b6.Sports009. AA.Jākobsons
7.Ekonomika110.Klases st.atceltaPI.Grabe
       
12.a3.-6.KAA nodarbībasD.Stalšāne, I.Barce, A.Lozda,

A.Ronis, Dz.Grava, V.Dancis

7.Sports009.Stunda visai klasei kopāAA.Jākobsons
12.b3.-6.KAA nodarbībasD.Stalšāne, I.Barce, A.Lozda,

A.Rebinka, S.Allika, A.Jākobsons, Dz.Grava

7.Angļu valoda

(I.Barce)

403.Klases stunda atcelta I.Barce
7.Angļu valoda

(Dz.Grava)

010.Klases stunda atcelta Dz.Grava
12.c3.-6.KAA nodarbības D.Stalšāne, I.Barce, A.Lozda, L.Kraukle, A.Jākobsons
7.Aktiera meistarība305.Klases st.atceltaPR.Segliņš