otrdiena, 2020. gada 3. novembris

otrdiena, 2020. gada 3. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa,  A.Niedrīte, L.Liepa, D.Stalšāne (08.00-14.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b2.Latviešu valoda332.*G.Gaile
1.c1.Latviešu valoda338.  L.Drande
2.Matemātika338.  G.Grīva
4.Dabaszinības338.AI.Upīte
5.Latviešu valoda (F)338.AI.Upīte
2.c1.Latviešu valoda337.AS.Priede
2.Latviešu valoda337.AG.Baltā
3.Matemātika337.AL.Vikse
4.Dabaszinības337.AL.Vikse
5.Klases stunda337.AL.Gacka
6.Koris  
4.a3.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
4.b3.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
4.c3.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
6.a1.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
2.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
4.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
4.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
5.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
5.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
6.b1.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
2.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
4.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
4.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
5.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
5.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
6.c1.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
2.Vācu valoda010.kabineta maiņa E.Groševa
4.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
4.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
5.Matemātika_2114.  U.Ābeltiņš
5.Matemātika_4302.kabineta maiņa A.Rebinka
9.a1.Matemātika_2stunda atcelta  
9.b1.Matemātika_2stunda atcelta  
9.c1.Matemātika_2stunda atcelta