otrdiena, 2020. gada 6. oktobris

otrdiena, 2020. gada 6. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, L.Liepa, A.Šamšele, A.Ronis, I.Krieviņa

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 4. Sports 034. Matemātikas stunda atcelta P I.Rams
5. Literatūra 110. Matemātikas stunda atcelta P M.Tiltiņa
5.b 3. Latviešu valoda 402. Sociālo zinību stunda pārcelta uz 07.10.2020. P* A.Upīte
6.a 3. Matemātika_2 114. A U.Ābeltiņš
6.b 3. Matemātika_2 114. A U.Ābeltiņš
7. Angļu valoda_1 206. papildu stunda no 02.10.2020. P* I.Liepiņa
7. Angļu valoda_2 339. papildu stunda no 02.10.2020. P* S.Švalbe
6.c 3. Matemātika_2 114. A U.Ābeltiņš
7.a 1. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
7.b 1. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
7.c 1. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
2. Matemātika_2 304. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
11.a 8. Angļu valoda (Visp.) 339. stunda pārcelta uz 07.10.2020. (2.st.)    
11.b 6. Matemātika 203. Angļu valodas st.pārcelta uz 08.10.2020. (9.st.)   G.Līrmane
9. Matemātika 203. stunda pārcelta uz 6.st.   G.Līrmane
12.a 8. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele
9. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele
12.b 8. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele
9. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele
12.c 8. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele
9. Politika un tiesības pašvadīts mācību process – mājās   A.Šamšele