otrdiena, 2020. gada 8. septembris

otrdiena, 2020. gada 8. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, V.Beķeris (1.un2.st.)
Pagarinātā dienas grupa – A.Niedrīte no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Sociālās zinības 133. stundu secības maiņa A L.Trauliņa
2. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
4. Matemātika 133. stundu secības maiņa A A.Dubulte
5. Klases stunda 133. A Z.Gailīte
2.b 2. Matemātika 236. Sporta stunda atcelta P A.Dubulte
2.c 4. Angļu valoda_1 339. angļu valodas stunda S.Švalbes grupai stunda pie D.Cinītes A D.Cinīte
3.c 6. Angļu valoda_1 339. Angļu valodas stunda S.Švalbes grupai atcelta
6.c 7. Klases stunda 301. P I.Kraukle
8.a 2. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
3. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
7. Pasaules vēsture 104. V.Mauriņa
8. Latvijas vēsture 104. V.Mauriņa
8.b 1. Ķīmija 113. kabineta maiņa S.Allika
2. Ķīmija 113. kabineta maiņa S.Allika
9.a 1. Sports stunda atcelta V.Beķeris
9.b 3. Pasaules vēsture 109. V.Mauriņa
4. Latvijas vēsture 109. V.Mauriņa
12.abc 1. Politika un tiesības 204. kabineta maiņa A.Šamšele
2. Politika un tiesības 204. kabineta maiņa A.Šamšele