otrdiena, 2021. gada 30. novembris

otrdiena, 2021. gada 30. novembris

Stundās nav: S.Baumane, V.Šmite (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b3.Matemātika (F)336.Fakultatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienasp*A.Dubulte
3.c7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienuS.Niedrīte
4.b5.Angļu valoda_1.grupa138.AI.Upīte
5.c1.Mūzikastunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Jansone
2.Mūzika205.Uz stundu ierasties 08.40! Klases stunda atceltaI.Jansone
3.Latviešu valoa302.AA.Upīte-Markuse
7.Latviešu valodastunda atcelta
8.a1.Klases stunda211.secības maiņaL.Vikse
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda_2.grupa211.stunda 2.grupai pie I.TuņķelesI.Tuņķele
6.Ģeogrāfija211.Bioloģijas stunda pārcelta uz pirmdienu, 06.12.2021.P*S.Balode, M.Liepiņa
7.Angļu valoda211.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.b1.Klases stunda301.secības maiņaV.Šmite
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda301.secības maiņaI.Daugaviete-Kravale
8.Angļu valoda_2.grupastunda atcelta

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.c1.Klases stunda115.secības maiņaI.Rams
3.Vācu valoda405.secības maiņaE.Groševa
3.Krievu valoda115.secības maiņaI.Mēduma-Bāliņa
9.a2.Vācu valoda011.Kabineta maiņaE.Groševa
9.b1.Ģeogrāfija204.secības maiņaS.Balode
2.Vācu valoda011.Kabineta maiņaE.Groševa
3.Sociālās zinības204.secības maiņaL.Vikse
6.KLases stunda204.secības maiņaA.Upīte-Markuse
11.b3.Latviešu valoda401.kabineta maiņaM.Tiltiņa
12.a3.Matemātika303.kabineta maiņaG.Līrmane
12.b6.Matemātika104.kabineta maiņaG.Līrmane