otrdiena, 2022. gada 1. februāris

otrdiena, 2022. gada 1. februāris

Stundās nav: S.Balode, G.Kalvīte, S.Baumane, I.Mēduma-Bāliņa, G.Līrmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.c2.Klases stunda011.AI.Apinīte
3.Matemātika011.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Rebinka
4.Matemātika011.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Rebinka
6.a2.Latviešu valoda109.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 02.01.2022.; Latviešu valodas stunda pārcelta no ceturtdienas, 03.02.2022.P*M.Tiltiņa
5.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)109.AI.Apinīte
6.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)109.Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta
7.a2.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)114.AZ.Neimane
3.Klases stunda114.AI.Apinīte
4. (10.50-11.30)Krievu valoda114.Mainīts stundas laiks; Ģeogrāfijas stunda atcelta; Krievu valodas stunda pārcelta no trešdienas, 02.01.2022.P*I.Daugaviete-Kravale
5.Sociālās zinības114.Stundas sākums 11.40; Ģeogrāfijas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no trešdienas, 02.02.2022.P*L.Vikse
7.b4.Dizains un tehnoloģijas (2.grupa)302.AD.Stalšāne
7.c7.Krievu valoda304.Stunda abām grupām kopā; Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Mēdumas-Bāliņas) pārcelta no 31.01.2022.A+I.Tuņķele
8.a7.Klases stunda211.Ģeogrāfijas stunda atceltaPD.Stalšāne
8.b8.Av_1301.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta no 28.01.2022.; Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 27.01.2022.P*V.Šmite
8.c1.Krievu valodaKrievu valodas stunda atcelta
9.a2.Krievu valoda104.Stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
7.-8.Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm)Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm atcelta
9.b1.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz ceturtdienu, 03.02.2022.
5.Matemātika204.AA.Rebinka
10.a3.Krievu valoda110.Stunda visai klasei kopāA+I.Daugaviete-Kravale
10.b3.Krievu valoda206.Stunda visai klasei kopāA+I.Tuņķele
11.b4.Bioloģija303.Klases stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no trešdienas, 02.02.2022.P*S.Allika
6.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta
7.Literatūra303.Matemātikas stunda atceltaPA.Lozda
12.a3.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta
12.b4.Klases stunda405.Klases stunda pārcelta uz 31.01.2022.
5.Krievu valoda405.pašvadīts mācību process-skolā
9.a10.00-13.00403.Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniemU.Ābeltiņš
9.b10.00-13.00bibliotēkaĶīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniemL.Drande
12.b10.00-13.00108.Ķīmijas olimpiāde 9.-12.klašu skolēniemS.Keiša-Baldone