otrdiena, 2022. gada 11. oktobris

otrdiena, 2022. gada 11. oktobris

Stundās nav: V.Šmite, I.Upīte, K.Antons, I.Miglava, I.Krieviņa (no 4.st.), I.Lancmane (6.st.), D.Stalšāne (no 7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)G.Baltā, V.Zariņa
2.Matemātika133.G.Baltā
1.b1.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)A.Niedrīte
2.Matemātika138.A.Niedrīte
1.c2.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)S.Niedrīte
2.a1.Matemātika137.V.Zariņa
2.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)V.Zariņa
2.b2.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)S.Priede
2.c2.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)A.Bērziņa
3.a1.-9.Klase ārpus skolas336.I.Miglava, M.Goba
3.b2.Latviešu valoda332.G.Gaile
3.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)G.Gaile
6.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.c1.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
2.Dabaszinības338.I.Krieviņa
3.Klases stunda305. Lielā zāleNodarbība par elektrodrošību (1.-3.klasēm)I.Krieviņa
4.Matemātika338.AB.Sakne-Klovāne
5.Latviešu valoda338.AG.Gaile
6.Latviešu valoda (F)338.fakultatīvā nodarbība atcelta
5.b3.Klases stunda302.AS.Kalniņa
6.c3.Klases stunda110.AL.Vanaga
8.c5.Angļu valoda010.stunda visai klasei kopāA+I.Glužģe
9.b4.Literatūra109.Klases stunda atceltaPI.Lancmane
9.c6.Latviešu valoda109.AL.Vikse
10.b6.Angļu valoda403./011.Angļu valodas stunda abām grupām atcelta;

Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 13.10-13.30

I.Barce, D.Trēziņš
13.30-15.00Uzņēmējdarbības pamatiTiešsaistes lekcija-nodarbība “Mērķtiecīgs jaunietis=veiksmīgs jaunietis”;
(Nodarbība visai klasei kopā)
I.Grabe
11.a1.-2.Latviešu valodaPašvadīts mācību processA.Lozda
11.b6.Vēsture un sociālās zinātnes303.kabineta maiņaI.Grabe
12.a7.Dizains un tehnoloģijas II203.Pašvadīts mācību processD.Stalšāne
12.b7.Dizains un tehnoloģijas II203.Pašvadīts mācību processD.Stalšāne